Cyhoeddi Comisiwn i edrych ar 'Gwestiwn Gorllewin Lothian'

Cyhoeddwyd
San SteffanFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dydi ASau Lloegr ddim yn cael dweud eu dweud ar faterion sydd wedi eu datganoli

Mae disgwyl i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi manylion comisiwn a fydd yn ystyried a ddylai Aelodau Seneddol o Gymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon barhau i bleidleisio ar ddeddfau sy'n effeithio Lloegr yn unig.

Mewn datganiad ysgrifenedig yn ddiweddarach ddydd Mawrth mae disgwyl i enwau aelodau'r comisiwn gael eu cyhoeddi.

Mae hefyd yn nodi cylch gwaith y comisiwn.

Credir y bydd y Comisiwn yn cychwyn ar ei waith ym mis Chwefror.

Fe fydd yn ystyried yr hyn sy'n cael ei adnabod ar hyn o bryd fel "Cwestiwn Gorllewin Lothian" - a enwyd ar ôl etholaeth Tam Dalyell, y cyn-Aelod Seneddol Llafur a gododd y mater gyntaf yn 1977.

Ers datganoli mae 'na alw ar Aelodau Seneddol o'r tu allan i Loegr gael eu hatal rhag pleidleisio ar faterion sy'n effeithio Lloegr yn unig.

Y ddadl yw na all Aelodau Seneddol Lloger leisio barn ar faterion sy'n cael eu trafod a'u penderfynu yng Nghynulliad Cymru, Senedd Yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon.

Roedd y cytundeb glymblaid rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnwys yr addewid i sefydlu comisiwn i edrych ar y mater.

Mae Mark Harper, y gweinidog diwygiad cyfansoddiadol, wedi dweud yn y gorffennol y byddai panel o arbenigwyr, sydd ddim yn gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol yn edrych ar drefn gwaith seneddol San Steffan.