Etholiadau: Gofyn am farn cynghorau

  • Cyhoeddwyd
Carl SargeantFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Mr Sargeant bwerau i newid dyddiad etholiadau lleol

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried gohirio etholiadau lleol 2016 am flwyddyn fel na fyddan nhw'n cael eu cynnal yr un pryd ag etholiadau'r Cynulliad.

Eisoes mae'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Carl Sargeant, wedi rhoi gwybod i awdurdodau lleol a'r pleidiau gwleidyddol ei fod am ohirio'r etholiadau lleol ym mis Mai 2016 tan 2017.

Mae wedi gofyn am eu sylwadau.

Byddai newid dyddiad yn golygu bod cynghorwyr fydd yn cael eu hethol ym mis Mai eleni yn gwasanaethu am bum mlynedd yn lle pedair blynedd.

Mae'r Ddeddf Seneddau Tymor Penodol 2011 wedi penderfynu y bydd Etholiadau Seneddol yn cael eu cynnal bob pum mlynedd.

Pwerau

Bydd yr Etholiad Cyffredinol nesaf ym mis Mai 2015.

O ganlyniad fe gafodd Etholiad y Cynulliad ei ohirio tan 2016 sy'n golygu y byddan nhw'n cael eu cynnal yr un pryd â'r etholiadau cynghorau lleol.

Mae gan Mr Sargeant y pwerau i newid dyddiad etholiadau lleol ac mae'n bwriadu cynnal yr etholiadau hyn ym mis Mai 2017.

Dywedodd y byddai angen ymgynghoriad gwahanol ynghylch etholiadau fydd yn cael eu cynnal ar ôl 2017.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol