Swyddi newydd coleg

  • Cyhoeddwyd
Logo Coleg Cymraeg CenedlaetholFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cychwynnodd y coleg yn 2011

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ariannu 33 o swyddi newydd o dan Gynllun Staffio Academaidd y coleg ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd y swyddi darlithio mewn sefydliadau addysg uwch a hynny mewn ystod eang o ddisgyblaethau ar draws y gwyddorau, dyniaethau a'r celfyddydau, yn ôl y coleg.

Daw'r newyddion yn dilyn dyfarnu 26 swydd o dan y cynllun ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol yn gynharach eleni.

Dywedodd y coleg y byddai'r cynllun yn "arwain at greu dros 100 o swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg erbyn 2015-16, gan feithrin darlithwyr o'r radd flaenaf sy'n adnabyddus am flaengarwch a rhagoriaeth ym maes addysgu ac ymchwil ar draws Cymru".

Dywedodd yr Athro R Merfyn Jones, Cadeirydd Bwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: "Mae'r newyddion i'w groesawu'n fawr ac yn barhad o gychwyn llwyddiannus y Cynllun Staffio Academaidd eleni.

"Ac mae'r ymateb i'r Cynllun Staffio yn ei ail flwyddyn wedi bod yn arbennig ac yr ydym yn hyderus y byddwn yn gallu adeiladu ar lwyddiant cychwynnol y cynllun.

"Yn sicr, mae'r coleg yn falch o allu gwneud cyfraniad sylweddol i'r sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

"Mae safon ac amrywiaeth y ceisiadau ger ein bron eleni yn profi bod yna alw cynyddol ymysg myfyrwyr am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a hynny nid yn unig yn y meysydd mwy traddodiadol ond hefyd yn y meysydd arloesol modern."

'Torri tir newydd'

Mae'r coleg yn torri tir newydd yn dilyn penderfyniad i gyllido swydd academaidd ym maes meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ymateb i'r "galw cynyddol ymysg y myfyrwyr am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y maes hwn," meddai'r Athro.

Un sydd wedi cael ei chyflogi trwy gyllid Cynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni yw'r Dr Sophie Smith, darlithydd Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Dywedodd Dr Smith: "Mae'r dyfodol yn edrych yn gyffrous iawn. Mae llawer o bobl wedi gwneud gwaith gwych yn y maes cyfrwng Cymraeg yn y gorffennol ac yn awr yr ydym yn cael y cyfle i adeiladu ar y seiliau cadarn hynny.

"Ym mlwyddyn gyntaf y Cynllun Staffio fel hyn yr ydym mewn sefyllfa freintiedig iawn i gael bod yn rhan o'r datblygiadau cyffrous hyn ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y penodiadau newydd y flwyddyn nesaf er mwyn datblygu'r cyfleoedd cydweithio ymhellach."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol