Llofrudd yn colli apêl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei wraig, Jackie Evans, ei thrywanu i farwolaeth

Mae cynlöwr lofruddiodd ei wraig ar ôl ffrae am baned o de wedi colli ei apêl yn y Llys Apêl yn Llundain.

Cafwyd Dewi Evans, 62 oed o Bontyberem, Sir Gaerfryddin, yn euog wedi iddo drywanu ei wraig 57 oed, Jackie, yn eu cartef yn Nhachwedd 2010.

Plediodd yn euog i ddynladdiad, gan honni ei fod wedi colli rheolaeth, ond fe'i cafwyd yn euog o lofruddiaeth.

Fe apeliodd oherwydd newid yn y ddeddf.

'Colli rheolaeth'

Erbyn hyn mae unigolyn yn gallu honni ei fod wedi "colli rheolaeth" yn hytrach na "chael ei bryfocio" fel rhan o'i amddiffyniad.

Yn Llys y Goron Abertawe cafodd Evans ei garcharu am leiafswm o 11 o flynyddoedd yng Ngorffennaf 2011.

Clywodd yr achos gwreiddiol fod ei wraig wedi ei drywanu yn y stumog yn ystod y ffrae. Ei ymateb oedd ei thrywanu yn ei gwddf.

Gwadodd ef honiad ei fod wedi trywanu ei hun yn ei stumog.

Therapi

Dywedodd yn yr achos gwreiddiol ei fod yn caru ei wraig ond ei fod ar sawl achlysur wedi ei chyhuddo o fod mewn perthynas â dynion eraill.

Roedd, meddai, yn gwybod nad oedd hynny'n wir a chyflwr ei feddwl oedd yn gyfrifol am yr hyn a wnaeth.

Dywedodd ei fod wedi derbyn therapi am ei gyflwr.

Ar Dachwedd 11 cynigiodd e wneud paned i'w wraig ond dywedodd hi: 'Na.'

Clywodd y llys fod y wraig yn farw o fewn 60 eiliad i ddechrau'r ffrae.

Llofruddio

Penderfynodd y llys wrthod apêl Steven Parker, 25 oed o Scunthorpe, gafwyd yn euog o lofruddio ei wraig, Jane.

Ond cafodd apêl Jon-Jaques Clinton, 45 oed o Bracknell, Berkshire, ei chaniatáu.

Fe'i cafwyd yn euog yn Llys y Goron Reading o lofruddio ei wraig Dawn, 33 oed.

Cafodd y ddedfryd ei diddymu a bydd yn wynebu achos arall.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol