Damwain: Anafiadau difrifol

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn ag anafiadau difrifol oherwydd damwain gyda pheiriant ar Ynys Môn.

Aed ag e mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Cafodd y Gwasanaeth Ambiwlans ei alw i Fodedern am 10.55am am fod darn o beiriant wedi mynd drwy ei goes.

Galwyd am help tîm trawma o Ysbyty Gwynedd, yr heddlu a'r frigad dân.