BBC Cymru Fyw

Cyhoeddi enwau comisiwn 'Cwestiwn Gorllewin Lothian'

Published
image copyrightPA
image captionDydi ASau Lloegr ddim yn cael dweud eu dweud ar faterion sydd wedi eu datganoli

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi enwau aelodau comisiwn fydd yn ystyried a ddylai Aelodau Seneddol Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon bleidsleisio ar faterion sy'n ymwneud â Lloegr yn unig.

Bydd Syr Emyr Jones Parry, cadeirydd y confensiwn ystyriodd ddatganoli yng Nghymru, yn aelod o'r panel fydd yn edrych yn fanwl ar "Gwestiwn Gorllewin Lothian" a enwyd ar ôl etholaeth Tam Dalyell, y cyn-Aelod Seneddol Llafur gododd y mater gyntaf yn 1977.

Y rhai eraill sy'n cynrychioli'r gwledydd datganoledig yw'r Athro Charlie Jeffery o Academi Llywodraethiant Prifysgol Caeredin a'r Athro Yvonne Galligan o Brifysgol y Frenhines, Belfast.

Bydd y comisiwn yn dechrau eu gwaith y mis nesaf ac adroddiad terfynol ac argymhellion yn cael eu gorffen erbyn diwedd y sesiwn Seneddol.

Atal

Ers datganoli mae 'na alw ar Aelodau Seneddol o'r tu allan i Loegr i gael eu hatal rhag pleidleisio ar faterion sy'n effeithio ar Loegr yn unig.

Y ddadl yw na all Aelodau Seneddol Lloger leisio barn ar faterion sy'n cael eu trafod a'u penderfynu yng Nghynulliad Cymru, Senedd Yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon.

Roedd y cytundeb glymblaid rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnwys yr addewid i sefydlu comisiwn.

Mae Mark Harper, y gweinidog diwygiad cyfansoddiadol, wedi dweud yn y gorffennol y byddai panel o arbenigwyr, sydd ddim yn gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol yn edrych ar drefn gwaith seneddol San Steffan.

Straeon perthnasol

  • Sefyllfa datganoli ym Mhrydain