Cyhoeddi enwau comisiwn 'Cwestiwn Gorllewin Lothian'

  • Cyhoeddwyd
San SteffanFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dydi ASau Lloegr ddim yn cael dweud eu dweud ar faterion sydd wedi eu datganoli

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi enwau aelodau comisiwn fydd yn ystyried a ddylai Aelodau Seneddol Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon bleidsleisio ar faterion sy'n ymwneud â Lloegr yn unig.

Bydd Syr Emyr Jones Parry, cadeirydd y confensiwn ystyriodd ddatganoli yng Nghymru, yn aelod o'r panel fydd yn edrych yn fanwl ar "Gwestiwn Gorllewin Lothian" a enwyd ar ôl etholaeth Tam Dalyell, y cyn-Aelod Seneddol Llafur gododd y mater gyntaf yn 1977.

Y rhai eraill sy'n cynrychioli'r gwledydd datganoledig yw'r Athro Charlie Jeffery o Academi Llywodraethiant Prifysgol Caeredin a'r Athro Yvonne Galligan o Brifysgol y Frenhines, Belfast.

Bydd y comisiwn yn dechrau eu gwaith y mis nesaf ac adroddiad terfynol ac argymhellion yn cael eu gorffen erbyn diwedd y sesiwn Seneddol.

Atal

Ers datganoli mae 'na alw ar Aelodau Seneddol o'r tu allan i Loegr i gael eu hatal rhag pleidleisio ar faterion sy'n effeithio ar Loegr yn unig.

Y ddadl yw na all Aelodau Seneddol Lloger leisio barn ar faterion sy'n cael eu trafod a'u penderfynu yng Nghynulliad Cymru, Senedd Yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon.

Roedd y cytundeb glymblaid rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnwys yr addewid i sefydlu comisiwn.

Mae Mark Harper, y gweinidog diwygiad cyfansoddiadol, wedi dweud yn y gorffennol y byddai panel o arbenigwyr, sydd ddim yn gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol yn edrych ar drefn gwaith seneddol San Steffan.