Cwsmeriaid Cymru ddim yn newid cyflenwyr ynni

Cyhoeddwyd
NwyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddylai pobl newid cyflenwyr er mwyn gwneud arbedion yn ôl Llais Defnyddwyr Cymru

Mae arolwg newydd gan Lais Defnyddwyr Cymru yn dweud nad yw cwsmeriaid yng Nghymru yn manteisio ar arbedion y cwmnïau ynni.

Dywed y gwaith a gyhoeddwyd ddydd Mercher nad yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn cysylltu gyda chwmniau ynni i newid cyflenwadau a chael pris is.

Yng Nghymru mae'r lefel isa o newid cyflenwyr ynni ym Mhrydain.

Dywed yr adroddid newydd, Heb weld y goleuni: barn defnyddwyr am newid cyflenwyr ynni yng Nghymru, nad yw 10 mlynedd o gystadleuaeth rydd wedi llwyddo i argyhoeddi pobl bod newid eu cyflenwyr ynni yn rheolaidd yn gwneud gwahaniaeth.

"Gan fod biliau ynni wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r bil tanwydd blynyddol bellach dros £1,300 ar gyfartaledd, mae'n bwysicach nag erioed bod defnyddwyr yn chwilio am y fargen orau bosibl ar gyfer eu hamgylchiadau," meddai Lindsey Kearton, arbenigwr ar ynni yn Llais Defnyddwyr Cymru.

"Ond er gwaethaf cost gynyddol ynni, nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yng Nghymru yn manteisio ar fargeinion a allai arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn iddyn nhw.

"Mae mwy na dau o bob pump o ddefnyddwyr yng Nghymru heb newid eu cyflenwr ynni erioed.

"Mae llawer o'r bobl sydd wedi newid wedi gwneud hynny unwaith yn unig, gan newid o gyflenwyr nwy a thrydan ar wahân i gytundeb tanwydd deuol.

"Mae hyn yn golygu y gallai cymaint ag wyth o bob deg o aelwydydd Cymru fod yn talu mwy nag sydd ei angen i wresogi eu cartrefi."

Yn ôl y rheoleiddiwr mae defnyddwyr yn cael y fargen orau trwy newid eu cyflenwyr yn rheolaidd ac mae hyn yn annog cyflenwyr i gystadlu.

Dywedodd Ms Kearton fod yr adroddiad yn canfod gwahaniaeth mawr mewn agwedd a phrofiadau pobl a newidiodd cyflenwyr gan ddefnyddio'r rhyngrwyd, o'i gymharu â phobl a newidiodd cyflenwyr ar garreg y drws.

"Mae pobl sy'n newid cyflenwyr ar y rhyngrwyd yn fwy tebygol o gredu eu bod wedi arbed arian - sy'n dangos bod mwy o wybodaeth ar gael ar-lein i'w helpu i wneud penderfyniad mwy gwybodus.

"Rydym yn dymuno gweld pob cyflenwr yn gwella'r wybodaeth a ddarperir ganddynt ar yr adeg gwerthu ac yn rhoi mwy o amser i bobl ystyried y dewisiadau cyn gwneud penderfyniad i newid er mwyn helpu i gynyddu'r ymddiriedaeth rhwng cyflenwyr a defnyddwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol