Ystyried gwasanaeth claddu'r un diwrnod yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Darllen y KoranFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Credir mai'r gymuned Foslemaidd fydd yn elwa'n benna'

Mae gwasanaeth claddu'r un diwrnod yn cael ei ystyried ar gyfer y brifddinas oherwydd anghenion crefyddol a diwylliannol y cymunedau Moslemaidd ac Iddewig yn benna'.

Er 2004 mae Caerdydd wedi cynnal gwasanaeth claddu'r diwrnod canlynol.

Ond mae arolwg o arweinwyr Moslemaidd wedi awgrymu bod angen gwasanaeth yr un diwrnod â'r farwolaeth.

O dan y cynlluniau fe fyddai unrhyw gladdedigaeth sy'n cael ei threfnu cyn 10am yn gallu digwydd erbyn 2.30pm ond fe fyddai hyn yn dibynnu ar y gwaith papur.

Ond fydd y gwasanaeth ddim yn cael ei gyfyngu i unrhyw grŵp crefyddol a bydd modd i unrhyw un gofnodi marwolaeth dros y penwythnos neu ar ŵyl y banc.

Mor fuan â phosib

Mae adroddiad i gynghorwyr wedi dweud y bydd yn costio mwy ond bod modd ateb y galw o'r gyllideb gwasanaethau sy'n £2.8 miliwn.

Roedd Cyngor Moslemaidd Cymru wedi gofyn i'r cyngor addasu gwasanaethau er mwyn darparu ar gyfer anghenion Moslemiaid y ddinas.

Credir bod tua 25,000 o Foslemiaid yn byw yng Nghaerdydd.

O dan ddeddf Islam, fe ddylai person gael ei gladdu mor fuan â phosib.

Dywedodd y Cyngor Moslemaidd fod hyn fel arfer o fewn 24 awr gyda'r corff wedi ei olchi a'i orchuddio ag amdo.

Ers wyth mlynedd mae'r cyngor wedi darparu trefniant byr rybudd lle mae modd cael claddedigaeth os yw'r hysbysiad cyn hanner dydd y diwrnod blaenorol.

Fe fydd aelodau Bwrdd Gweithredol Cyngor Caerdydd yn trafod yr argymhellion ddydd Iau.

Ac fe fyddai'r gwasanaeth ar gael ar gyfer unrhyw un sydd eisiau hynny.

Os bydd y cyngor o blaid y newid fe fyddai'r cynllun yn dechrau ym mis Ebrill.

'Elwa'

"Mae'n glir o'r hyn mae defnyddwyr ac arweinwyr grwpiau crefyddol yn ei ddweud y bydd claddu'r un diwrnod yn darparu ar gyfer anghenion crefyddol y cymunedau Moslemaidd ac Iddewig," yn ôl yr adroddiad.

"Fe fydd heriau ond fe fydd cymunedau yn elwa yn grefyddol ac yn ddiwylliannol."

Dywedodd y cyngor eu bod yn delio â 50 o farwolaethau Moslemaidd a chwech Iddewig bob blwyddyn.

Ychwanegodd y llefarydd na fyddai'r cyfnod rhwng 2.30pm a 3.30pm yn cael ei gadw ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Dywedodd Saleem Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Moslemaidd Cymru, ei fod yn gobeithio y byddai'r gwasanaeth yn cael ei gynnig.