Atgofion ar wefan i gofnodi canmlwyddiant yr Elyrch

  • Cyhoeddwyd
Tîm proffesiynol cyntaf AbertaweFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Clwb Pêl-Droed Abertawe ei sefydlu yn haf 1912 fel Clwb Tref Abertawe a'r gêm broffesiynol gyntaf oedd yn erbyn Caerdydd ar y Vetch

Yn ddiweddarach eleni fe fydd Abertawe yn dathlu 100 mlynedd o bêl-droed proffesiynol yn y ddinas.

Y gobaith yw y bydd archif ar-lein yn dweud hanes y clwb, y chwaraewyr a'r cefnogwyr.

Mae Ymddiriedolwyr y Cefnogwyr yn cyd-weithio gyda Phrifysgol Abertawe i greu'r wefan ar ôl ennill arian gan y Loteri.

Caiff cefnogwyr y cyfle i rannu atgofion, lluniau ac eitemau ar gyfer yr archif.

Dywedodd swyddog y prosiect, Phil Bethell, mai bwriad Swans100 oedd creu archif arlein o holl brofiadu pêl-dreod y ddinas dros y ganrif ddiwethaf.

Fe fydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gemau pwysig a chwaraewyr allweddol yn ogystal â'r rhan mae'r clwb wedi ei chware yn natblygiad y ddinas.

Gobaith Mr Bethell yw llenwi'r wefan, sydd eisoes wedi ei lansio, gyda gwybodaeth ddiddorol a bywiog fydd ar gael i'w ddatblygu dros y degawdau nesaf.

Rhannu profiadau

Mae hanes diweddar y clwb yn un bywiog wrth i'r Elyrch chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr.

Ond naw mlynedd yn ôl roedden nhw'n wynebu gadael y gynghrair.

"Yn sicr mae'r clwb hwn wedi cael ei droeon trwstan," meddai Mr Bethell.

"Ond rydym am i bawb o ba bynnag oed ac o bob cefndir rannu eu profiadau a bod yn rhan o'r wefan.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Mr Bethell eu bod yn dymuno cael lluniau ar gyfer y wefan

"Mae 'na sawl ffordd o rannu atgofion, profiadau o gemau, pam cefnogi'r Elyrch, atgofion ac ati.

"Eisoes mae pobl wedi dechrau anfon deunydd lliwgar i ni ac mae nifer wedi bod yn rhannu atgofion am gae'r Vetch."

Fe adawodd y clwb y maes hwnnw chwe blynedd yn ôl ac erbyn hyn maen nhw wedi hen sefydlu eu hunain yn Stadiwm Liberty.

Gobaith Mr Bethell yw casglu lluniau, deunydd ysgrifenedig yn ogystal â recordio atgofion cefnogwyr a chwaraewyr.

Mae'r ymddiriedolaeth yn gobeithio cyhoeddi sawl llyfr yn ystod y flwyddyn i nodi'r canmlwyddiant yn ogystal â chynnal arddangosfa yn Amgueddfa'r Glannau yn ddiweddarach eleni.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol