Cyn-lywydd yn croesawu'r syniad o newid enw Saesneg Plaid Cymru

  • Cyhoeddwyd
Dafydd IwanFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dafydd Iwan yn credu bod yr enw newydd "yn label cryfach"

Mae un o gyn-lywyddion Plaid Cymru wedi croesawu'r awgrym y dylid newid enw Saesneg y blaid ond na ddylai hynny fod ar draul "gwanhau ein Cymreictod".

Yn ôl Dafydd Iwan, mae 'na fanteision wrth fabwysiadu'r enw Welsh National Party yn lle The Party of Wales.

Mae'r syniad yn deillio o adolygiad gafodd ei gomisiynu gan y blaid ar ôl canlyniadau siomedig yn etholiadau'r Cynulliad y llynedd.

Dywedodd llywydd y blaid rhwng 2003 a 2010 y dylai'r blaid ddelio â'r farn mai plaid i'r Cymry Cymraeg yw hi.

Ond mae un o gynghorwyr Gwynedd wedi dweud bod 'na broblemau mwy y dylen nhw ddelio â nhw.

Roedd tîm o chwech o dan arweiniad y Dr Eurfyl ap Gwilym yn edrych ar bob agwedd o'r blaid, gan gynnwys strwythur, aelodaeth, gweledigaeth, dulliau ymgyrchu a chyfathrebu.

Disgrifiad,

Betsan Powys yn cael ei holi gan Dylan Jones

"Mae mater yr enw yn rhywbeth dwi'n cytuno â fo," meddai Mr Iwan.

"Mae pleidiau eraill yn dechrau galw eu hunain yn blaid Cymru.

"Cyfieithiad yw Party of Wales o Blaid Cymru. Fe fydd The Welsh National Party yn label cryfach ond dyw o ddim byd mawr."

Ychwanegodd ei bod yn amlwg bod y syniad o newid yr enw wedi dod o ardaloedd lle mae'r Saesneg yn brif iaith.

"Mae gan yr enw newydd yn Saesneg ei fanteision a bydd yn tanlinellu'r elfen genedlaethol," meddai.

Dywedodd hefyd y byddai enw Saesneg cryf yn newid y farn fod angen siarad Cymraeg cyn bod yn aelod.

'Ar draul'

"Ond ddylai'r blaid ddim gwneud hyn ar draul Cymreictod a'n dyhead am genedl Gymreig," meddai.

Mae un o gynghorwyr y blaid yng Ngwynedd wedi cyfeirio at broblemau mwy.

"Yr enw yw un o'n pryderon lleiaf," meddai John Wynn Jones sy'n cynrychioli ward Hendre ym Mangor.

"Gyda'r newidiadau mae'r blaid yn eu hwynebu, fel newid arweinydd, un o'r pethau ola y dylem ni ei ystyried yw newid yr enw," meddai.

Yn y cyfamser, dywedodd John Daniel, sy'n cynrychioli Gorllewin Aberdâr/Llwydcoed ar Gyngor Rhondda Cynon Taf, fod newid yr enw Saesneg yn gam "positif".

'Denu'

"Mae pobl yn tueddu i feddwl bod Plaid Cymru yn blaid ar gyfer y siaradwyr Cymraeg, ond mae hi'n blaid ar gyfer pawb.

"Does 'na ddim cymaint o aelodau sy'n siarad Cymraeg yn y de ac fe fyddai newid yr enw yn ei gwneud yn blaid cyffredinol.

"Dwi'n meddwl y bydd yn denu mwy o bleidleiswyr."

Dywedodd Sara Robinson o gwmni Cake Communications: "Mae'r blaid wedi datblygu llawer yn yr 20 mlynedd diwethaf ac mae na nifer o aelodau di-Gymraeg ...

"O bosib mae'r label Cymraeg yn cyfleu delwedd gamarweiniol i rywun.

"Mae'n rhesymol i'r blaid edrych ar hyn (newid yr enw Saesneg) ond bydd angen digon o amser i'r etholwyr ddod yn gyfarwydd â'r brand newydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol