Bachgen 13 wedi marw wedi damwain ddifrifol yn Neganwy

Cyhoeddwyd

Fe fydd cwest yn cael ei agor ddydd Iau ar ôl i fachgen 13 oed farw yn yr ysbyty ddeuddydd ar ôl damwain car.

Roedd y bachgen, Kody Dutton o Ddeganwy yn ôl pobl leol, yn teithio mewn car rover MGZ fu mewn gwrthdrawiad â Mitsubishi Shogun oedd wedi parcio yn Rhodfa Fardre yn Neganwy yn gynnar bore Sadwrn.

Aed ag e i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Bu farw nos Lun.

Mae dau fachgen yn eu harddegau wedi cael eu harestio ac wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Fe fydd archwiliad post mortem ddydd Iau.