Teyrnged i filwr o Ferthyr Tudful

Cyhoeddwyd
Lee FoleyFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd ei deulu fod Lee Foley wedi ymuno â'r fyddin er mwyn chwilio am her

Mae milwr a fu farw ar ôl gwrthdrawiad gyda thacsi Nos Galan wedi cael ei ddisgrifio fel un "eithriadol" gan ei bennaeth yn y fyddin.

Bu Lee Foley, 26 oed o Ferthyr Tudful, yn gwasanaethu yn Afghanistan fel Is-Gorpral gyda'r Royal Engineers.

Dywedodd Is-Gyrnol Jason Kerr, pennaeth catrawd 22, fod gan Mr Foley ddyfodol disglair dros ben o'i flaen.

Roedd ei angladd ym Merthyr Tudful ddydd Iau gydag anrhydedd milwrol llawn.

Bu farw Mr Foley yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad ym Merthyr Tudful ar Nos Galan.

Mae ei deulu hefyd wedi talu teyrnged iddo.

Maen nhw wedi ei ddisgrifio fel person "gofalgar oedd â diddordeb mawr mewn chwaraeon".

'Milwr go iawn'

"Roedd yr Is-Gorpral Foley yn rhan allweddol o'r gatrawd am dair blynedd, ac roedd hi'n bleser ei gael o dan fy adain," meddai'r Dywedodd Is-Gyrnol Kerr.

"Roedd yn filwr go iawn ymhob ystyr.

"Roedd yn deall hanfodion bod yn filwr, a bob tro yn dangos y safonau uchaf o ddisgyblaeth, proffesiynoldeb a chwrteisi yn y gwersyll ac adref yn y DU, ac yn fwy pwysig gyda phobl Afghanistan pan oedd yno ar ddyletswydd.

"Er ei fod yn hynod dalentog gyda dyfodol disglair iawn o'i flaen, roedd ganddo ostyngeiddrwydd oedd yn gwneud i bawb oedd yn gweithio gydag ef glosio ato."

"Mae'r fyddin wedi colli milwr eithriadol, ond mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda'i rieni, Paul a Siân, ei chwaer Lyndsey, ei ddyweddi Amanda a'i deulu ehangach sydd wedi diodde' colled fawr."

Roedd gwasanaeth yr angladd yn Eglwys Plwyf Santes Tudful cyn Amlosgfa Llwydcoed.