Torcalon i Wrecsam yn y gwpan

  • Cyhoeddwyd
Andy Morrell yn dathlu ei gôlFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Andy Morrell yn dathlu ei gôl wedi 23 munud

Wrecsam 1-1 Brighton (4-5 ar giciau o'r smotyn)

Mae Wrecsam allan o Gwpan FA Lloegr yn y modd mwyaf creulon posib - ar giciau o'r smotyn.

Er bod Wrecsam yn chwarae eu pêl-droed dair adran yn is na'u gwrthwynebwyr doedd dim tystiolaeth o hynny yn y cyfnod agoriadol.

Yn wir doedd hi'n ddim syndod mai Wrecsam aeth ar y blaen, ac roedd hi'n gôl gofiadwy.

Danny Wright lithrodd heibio i ddau amddiffynnwr cyn canfod Andy Morrell y tu allan i'r cwrt cosbi.

Fe grymanodd Morrell ergyd wych i gornel ucha'r rhwyd i roi'r Dreigiau ar y blaen wedi 23 munud o chwarae.

Anaf

Prin fod yr ymwelwyr o'r bencampwriaeth wedi cael ergyd at y gôl yn yr hanner cyntaf, ac roedd Wright yn ddraenen barhaus yn ystlys amddiffyn Brighton.

Roedd hi'n dipyn o ergyd felly pan fu'n rhaid i Wright adael y maes gydag anaf go gas wedi llai na phum munud o'r ail hanner.

Er bod hynny wedi gwanhau ymosod Wrecsam, ychydig iawn o broblemau oedd yr amddiffyn yn eu cael, ac ni fu'n rhaid i'r golwr wneud arbediad bron.

Y pen arall i'r cae, daeth cynigion gan Harris, Cieslewicz a Morrell i ddenu arbediadau da gan golwr Brighton.

Ond fe ddaeth un cyfle i'r ymwelwyr, ac fe wnaethon nhw fanteisio i'r eithaf - Matthew Sparrow yn croesi a'r eilydd Ashley Barnes yn penio i'r rhwyd i unioni'r sgôr.

Amser ychwanegol

Fe arhosodd hi'n 1-1 tan y chwib i nodi diwedd y 90 munud, ond a hithau'n gêm gwpan roedd hanner awr o amser ychwanegol i ddilyn.

Os na chafodd y ddau golwr lawer o waith yn y 90 munud, fe wnaeth y ddau arbediad gwych yn yr amser ychwanegol.

Peter Brezovan i Brighton ddechreuodd pethau gyda dau arbediad o gynigion gan Mark Creighton.

Ond yna Torbjorn Agdestein yn ergydio i Brighton a Mayebi ar ei orau i Wrecsam.

Roedd sawl penderfyniad dadleuol gan y dyfarnwr, gan gynnwys gwrthod cic o'r smotyn i Wrecsam yn ail gyfnod yr amser ychwanegol pan loriwyd Curtis Obeng yn y cwrt.

Fe allai pethau fod wedi gwaethygu gan i Brighton wrthymosod i ben arall y cae, a bu'n rhaid i Mayebi arbed yn wych eto i gadw'r sgôr yn gyfartal.

Roedd un cyfle arall i Wrecsam yn y funud olaf ond un. Daeth croesiad o'r dde i ben Harris, ond fe dasgodd ei gynnig yn erbyn y trawst.

Diweddglo creulon

Gyda Wrecsam yn blino roedd sawl un yn falch o glywed y chwiban olaf, ond eto roedd drama'r ciciau o'r smotyn i ddod - pump yr un i'r ddau dîm.

Dean Keates oedd y cyntaf i gamu i'r smotyn, ond fe arbedodd Brezovan ei gynnig i'r gornel.

Sgoriodd Brighton gyda'r pedwar cynnig cyntaf, gan olygu fod rhaid i Mayebi arbed cynnig olaf Brighton, a Craig Mackail Smith rwydodd i fynd â Brighton i'r bedwaredd rownd.

Roedd y canlyniad yn greulon ar Wrecsam gan mai nhw reolodd y gêm am gyfnodau hir, ond Brighton fydd yn wynebu Newcastle yn rownd nesa'r gwpan.