£4m i grwpiau cymunedol

  • Cyhoeddwyd
Plentyn (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cyfenter yn helpu sefydliadau i gynnig gwasanaethau fel gofal plant

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynllun gwerth £4m i helpu sefydliadau'r sector gwirfoddol i ehangu a darparu gwasanaethau i'w cymunedau, gan greu 36 o swyddi.

Oherwydd Cronfa Cyfenter bydd mudiadau yn gallu cael hyd at £75,000 tuag at gostau adnewyddu adeiladau, staffio a chostau cychwynnol.

Bydd Cyfenter ar waith yn Sir Fôn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych ac yn helpu sefydliadau gynnig gwasanaethau fel gofal plant.

26 o fentrau

Gallai hyd at 26 o fentrau cymdeithasol gael eu creu.

Asiantaeth fenter Menter Môn, sy'n arwain y rhaglen, gyda chyllid o £3 miliwn oddi wrth Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd y pedwar awdurdod lleol yn cynnig mwy o gylllid.

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd: "Rydyn ni'n ymrwymedig i gryfhau'r economi drwy greu ac ehangu mentrau cymdeithasol cynaliadwy sy'n rhan annatod o'r broses darparu gwasanaethau i bobl leol.

"Fe fydd y buddsoddiad yn helpu creu mwy o gyfleoedd gwaith yn ogystal â rhoi hwb economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i bobl a chymunedau'r gogledd-orllewin.

'Ansawdd'

"Dwi'n benderfynol o ofalu bod unrhyw raglenni Ewropeaidd i Gymru yn cefnogi prosiectau o ansawdd a fydd yn sicrhau twf cynaliadwy a chynhwysol."

Bydd mentrau cymdeithasol newydd neu rai sy'n bodoli eisoes yn cael eu gwahodd i wneud ceisiadau am arian i ddarparu gwasanaethau, gan sicrhau bod y mentrau yn diwallu'r angen a'r galw yn eu cymunedau.

Dywedodd Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn: "Gyda gwasanaethau'r sector preifat a chyhoeddus o dan bwysau cynyddol, mae'n hanfodol datblygu dulliau realistig o ddarparu gwasanaethau yn yr ardal o fewn y sector dielw.

"Dyma brif nod Cyfenter."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol