Mynd i'r wal: 'Beio rheolau'

  • Cyhoeddwyd
Hen deledauFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae hen setiau teledu'n cynnwys tiwbiau pelydryn cathod

Mae cwmni ailgylchu wedi dweud eu bod yn gorfod cau oherwydd newid rheolau'r Asiantaeth Amgylchedd.

Bydd 30 o weithwyr CRT Recycling yn Y Wyddgrug yn Sir y Fflint yn colli eu gwaith.

Mae'r cwmni wedi honni bod rhaid iddyn nhw "newid popeth o fewn tri mis" ac y byddai newidiadau yn ymwneud â thiwbiau pelydryn cathod wedi costio "cannoedd o filoedd o bunnoedd".

Dywedodd yr asiantaeth nad oedden nhw'n deall pam bod y cwmni'n cau.

"Rhaid i bob safle sy'n ailgylchu tiwbiau pelydryn cathod ddilyn rheolau llym," meddai llefarydd.

"Mae hwn yn amod trwydded amgylcheddol sy'n sefydlu safonau ar gyfer y safle."

Dywedodd fod cyfarfod â'r cwmni ar Ionawr 10 i drafod pa welliannau oedd eu hangen.

"Hwn oedd dechrau'r broses adolygu ac fe fydden ni'n disgwyl i'r cwmni ddal ati i weithredu wrth i'r gwelliannau hyn gael eu gwneud."

'Gwariant mawr'

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr y cwmni, Carl Krüger: "Byddai gofynion yr asiantaeth yn golygu gwariant mawr ac maen nhw'n gwybod am gais cynllunio sy'n cynnwys cyfnod ymgynghorol hir ac anodd gyda thrigolion lleol.

"Ni fydden ni'n gallu derbyn gwydr tiwbiau pelydryn cathod am nifer o fisoedd yn ystod y raglen adeiladu ac fe fydden ni'n gorfod cynyddu ein ffioedd i lefel fyddai'n golygu y byddai cyflenwadau gwydr yn mynd i gwmnïoedd eraill.

"Rydyn ni wedi ceisio lleisio ein barn ond ni chawsom ein gwahodd i fod yn rhan o'u grŵp ymgynghorol er inni fod yn gyfrifol am 30% o'r farchnad.

Adolygiad

"Rydyn ni wedi gorfod defnyddio Deddf Rhyddid Gwybodaeth i ganfod gwybodaeth ynghylch casgliadau'r asiantaeth."

Honnodd yr asiantaeth eu bod wedi gofyn am adolygiad o'r mesurau fyddai'r cwmni yn eu cyflwyno.

Nid oedd y rheolau yn newydd, meddai. Roedd yr asiantaeth wedi crybwyll y mater i'r cwmni fwy na blwyddyn yn ôl ac wedi wedi esbonio bod gan y cwmni amser i gydymffurfio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol