Ceredigion: Hwb i gyfleusterau chwarae

Plentyn yn chwarae mewn parc (cyffredinol) Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd gwaith tirlunio gael ei wneud mewn pedwar safle chwarae sy'n bodoli eisoes

Mae cymdeithas dai leol wedi cael £20,000 er mwyn gwella'i safleoedd chwarae yng Ngheredigion.

Dros y 12 mis nesaf, bydd Cymdeithas Tai Cantref yn datblygu ei safleoedd chwarae ar ei hystadau yn Llys Maes Amlwg Tregaron, Golwg y Castell Aberteifi, Cae Job a Pharc Dinas Aberystwyth, a Glannant Llechryd.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda RAY Ceredigion o Aberaeron, dyfarnwyd y grant gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 er mwyn annog plant a phobl ifanc i chwarae yn yr awyr agored.

Defnyddir yr arian mewn safleoedd chwarae cymunedol a safleoedd agored sy'n cael eu tanddefnyddio ar ystadau tai.

'Cyfleoedd i blant'

Bydd gwaith tirlunio yn cael ei wneud mewn 4 safle chwarae sy'n bodoli eisoes, trwy ychwanegu drysfeydd helyg, strwythurau chwarae pren a banciau porfa.

Dywedodd Rhiannon Ling, swyddog adfywio cymunedol Cantref: "Rydym yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod gan blant a phobl ifanc rywle i chwarae, a'r ffordd y gall hyn helpu i greu cymunedau lleol cryf, gan wella'r ardal leol a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Bydd y cyllid yn ein helpu i wella'r cyfleusterau ar gyfer y cymunedau yr ydym yn gweithio gyda nhw, trwy gynnig cyfleoedd i blant chwarae mewn amgylchedd diogel."

Ariannir y cynllun gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae pencadlys Cantref yng Nghastellnewydd Emlyn ac mae'n darparu cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau tai ar gyfer bron i 3,500 o bobl ar draws Gorllewin Cymru.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.