Ceredigion: Hwb i gyfleusterau chwarae

Cyhoeddwyd
Plentyn yn chwarae mewn parc (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd gwaith tirlunio gael ei wneud mewn pedwar safle chwarae sy'n bodoli eisoes

Mae cymdeithas dai leol wedi cael £20,000 er mwyn gwella'i safleoedd chwarae yng Ngheredigion.

Dros y 12 mis nesaf, bydd Cymdeithas Tai Cantref yn datblygu ei safleoedd chwarae ar ei hystadau yn Llys Maes Amlwg Tregaron, Golwg y Castell Aberteifi, Cae Job a Pharc Dinas Aberystwyth, a Glannant Llechryd.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda RAY Ceredigion o Aberaeron, dyfarnwyd y grant gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 er mwyn annog plant a phobl ifanc i chwarae yn yr awyr agored.

Defnyddir yr arian mewn safleoedd chwarae cymunedol a safleoedd agored sy'n cael eu tanddefnyddio ar ystadau tai.

'Cyfleoedd i blant'

Bydd gwaith tirlunio yn cael ei wneud mewn 4 safle chwarae sy'n bodoli eisoes, trwy ychwanegu drysfeydd helyg, strwythurau chwarae pren a banciau porfa.

Dywedodd Rhiannon Ling, swyddog adfywio cymunedol Cantref: "Rydym yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod gan blant a phobl ifanc rywle i chwarae, a'r ffordd y gall hyn helpu i greu cymunedau lleol cryf, gan wella'r ardal leol a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Bydd y cyllid yn ein helpu i wella'r cyfleusterau ar gyfer y cymunedau yr ydym yn gweithio gyda nhw, trwy gynnig cyfleoedd i blant chwarae mewn amgylchedd diogel."

Ariannir y cynllun gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae pencadlys Cantref yng Nghastellnewydd Emlyn ac mae'n darparu cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau tai ar gyfer bron i 3,500 o bobl ar draws Gorllewin Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol