Codi ymwybyddiaeth o rwystrau i'r deillion

  • Cyhoeddwyd
Andrew RT DaviesFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Andrew RT Davies yn cerdded ar hyd un o strydoedd prysuraf Caerdydd gyda mwgwd dros ei lygaid

Mae cymdeithas Cŵn Tywys Cymru yn cynnal digwyddiad arbennig ddydd Gwener i godi ymwybyddiaeth o'r sialensau sy'n wynebu pobl gyda nam ar eu golwg.

Mae'r digwyddiad yn rhan o ymgyrch benodol i Gymru - 'Cerddwch Filltir yn fy 'Sgidiau'.

Dydd Gwener, bydd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, yn mynd am dro yng Nghaerdydd gyda mwgwd dros ei lygaid.

Y nod, medd yr elusen, yw codi ymwybyddiaeth i'r trafferthion y mae pobl ddall neu rannol ddall yn eu cael wrth gerdded ar hyd strydoedd prysur mewn trefi a dinasoedd.

Rhwystrau

Mae pethau fel beiciau'n cael eu gadael ger siopau, byrddau a chadeiriau y tu allan i gaffis, croesfannau a phethau eraill bob dydd sy'n cael eu gadael ar y pafin, i gyd yn achosi trafferthion.

Bydd Mr Davies yn cerdded o Ganolfan Gymunedol Penylan yng Nghaerdydd am 11am, ac yna'n mynd am dro ar hyd Ffordd Albany gan wisgo'r mwgwd a chario ffon dywys.

Bydd nifer o bobl sydd â nam ar eu golwg yn cerdded gydag ef er mwyn sgwrsio am eu profiadau nhw o geisio mynd o gwmpas Caerdydd.

Mae Cŵn Tywys Cymru wrthi'n cynnal trafodaethau gyda Chyngor Caerdydd ar hyn o bryd ynglŷn â nifer o ddatblygiadau yn y ddinas.

Eu gobaith yw hwyluso pethau i bobl sydd â nam ar eu golwg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol