Teulu am atebion ynghylch marwolaeth tad yn Kenya

Cyhoeddwyd
Desmond ManganFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Desmond Mangan, 54 oed, o Gaergybi yn Malindi, Kenya.

Mae merch i ddyn a foddodd tra ar wyliau yn Affrica pedair blynedd yn ôl yn dweud nad yw hi'n gwybod o hyd sut y bu farw.

Bu farw Desmond Mangan, 54 oed o Gaergybi, yn Malindi, Kenya.

Yr wythnos diwethaf cofnododd crwner Gogledd- Orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, reithfarn agored wedi iddo aros am flynyddoedd i awdurdodau Kenya ddarparu mwy o wybodaeth.

Dywedodd Mr Pritchard Jones yr unig beth a dderbyniodd oedd copi o adroddiad post-mortem o Kenya a ddatganodd mai achos marwolaeth Mr Mangan oedd ei fod wedi boddi.

Negeseuon testun

Dywedodd merch Mr Mangan, Tina Mangan, fod y teulu yn teimlo bod "rhywun yn ceisio cadw rhywbeth rhagom".

Aeth Mr Mangan, oedd wedi'i hyfforddi fel deifar, ar ei wyliau i Kenya am y tro cyntaf yn 2007.

Cafodd perthynas â menyw ifanc o Kenya a dychwelodd i Affrica i ymweld â'r fenyw ddwywaith eto'r flwyddyn honno.

Yn ôl Ms Mangan roedd y berthynas wedi dechrau dirywio erbyn i Mr Mangan farw ar Ionawr 11 2008.

"Roedd e'n anfon negeseuon testun ataf yn dweud eu bod yn ffraeo a'i fod am ddod adref oherwydd ei fod yn anhapus," meddai Ms Mangan.

"Gofynnodd imi roi arian i mewn i'w gyfrif banc am fod y fenyw wedi rhwygo ei docyn fel na fyddai'n gallu dod adref."

Casau gobennydd

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llawer o eiddo Mr Mangan ar goll, yn ôl Tina Mangan.

Ychwanegodd Ms Mangan ei bod wedi derbyn galwad ffôn gan y fenyw, Mary, yn dweud bod Mr Mangan wedi marw.

"Dywedodd fod fy nhad wedi bod yn nofio ac na allai ei ganfod, cyn iddi ffonio unwaith eto 15 munud yn ddiweddarach a dweud ei fod wedi marw," meddai Mrs Mangan.

Yn ôl Mrs Mangan, anfonodd Llysgenhadaeth Prydain swyddogion i adnabod Mr Mangan gan ddefnyddio ei basport cyn trefnu i'w gorff gael ei gludo yn ôl i Gymru gyda'i gês dillad.

Ond roedd llawer o eiddo Mr Mangan ar goll, yn ôl Ms Mangan.

"Dim ond casau gobennydd a chwrlidau oedd yn y cês dillad," meddai Ms Mangan.

"Doedd ei ffôn symudol a'i emwaith ddim yno, chawsom byth y rheiny yn ôl."

Dim ymchwiliad

Dywedodd Ms Mangan ei bod wedi gweld corff ei thad wedi iddo ddychwelyd i'r Deyrnas Unedig.

"Roedd ei ddannedd yn ddanheddus yn ei geg, fel ei fod wedi bod yn ymladd neu ymdrechu," meddai.

"Rydyn ni'n teimlo bod rhywun yn ceisio cadw rhywbeth rhagom."

Mewn datganiad dywedodd y Swyddfa Dramor: "Rydyn ni'n gallu cadarnhau y bu farw Mr Desmond Mangan ar Ionawr 11 2008.

"Darparon ni gymorth consylaidd i'w deulu'r pryd hwnnw.

"Dydyn ni ddim yn ymwybodol o unrhyw ymchwiliad cyfredol ynghylch achos ei farwolaeth.

"Er ein bod ni'n deall bod hyn yn drallodus i'r teulu nid ydym yn gallu gorfodi awdurdodau Kenya i gynnal ymchwiliad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol