Llifogydd er gwaetha' gwaith £4.9m

  • Cyhoeddwyd
Pwll GrawysFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Dŵr Cymru fod rhwystr yn achosi trafferthion yn ardal Pwll Grawys

Mae arweinwyr busnes wedi beirniadu cynllun gwerth £4.9 miliwn i atal llifogydd yn Ninbych gan ddweud bod trafferthion o hyd pan ddaw glaw trwm.

Achosodd y gwaith i gyfnewid ceuffosydd 200 mlwydd oed bron i ddwy flynedd o aflonyddwch ar ffyrdd y dref.

Daeth y gwaith i ben yn haf 2011.

Ond dywed Grŵp Busnes Dinbych bod llifogydd wedi digwydd deirgwaith yn ardal Pwll Grawys ers hynny.

Bydd Dŵr Cymru yn cynnal gwaith i ddatrys y broblem fis nesaf.

Mae'r cwmni wedi trefnu i gwrdd gydag arweinwyr busnes yr wythnos nesaf cyn gwneud y gwaith angenrheidiol ym mis Chwefror.

Miliynau

Dywedodd Dŵr Cymru y bydd gwaith i drwsio rhwystr yn digwydd ym Mhwll Grawys o Chwefror 6 ynghyd â gwaith arall yn ardaloedd Smithfield Road a Cae Fron ben arall i'r dref.

Dywedodd Sue Muse, sy'n berchennog caffi ac yn ysgrifennydd y grŵp busnes, eu bod wedi gwario miliynau a chau ffyrdd.

"Dyw e ddim wedi gwneud unrhyw wahaniaeth."

Dywedodd nad oedd y llifogydd yn rhai drwg, ond ychwanegodd nad oes llawer o law wedi bod yn y misoedd diweddar.

Daeth Ms Muse ac aelodau eraill o'r grŵp i gyfarfod gydag uwch swyddogion Cyngor Sir Ddinbych i drafod eu pryderon tua diwedd 2011.

Bydd nawr yn cwrdd gyda chynrychiolwyr o Dŵr Cymru ddydd Llun.

Cadarnhaodd Cyngor Sir Ddinbych y bydd gwaith yn cael ei wneud i ddatrys y broblem.

Dywedodd y gallai'r cynllun atal llifogydd "fod wedi cael effaith ar y sustem garffosiaeth".

"Rydym yn gwybod y bydd y gwaith yn achosi peth aflonyddwch i ddefnyddwyr y ffyrdd," meddai'r Cynghorydd Sharon Frobisher.

"Mae'r cyngor a Dŵr Cymru yn ymddiheuro am hyn ac yn diolch o flaen llaw i yrwyr am eu hamynedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol