Athletwr yn cael mynediad i'w orsaf drenau lleol

  • Cyhoeddwyd
Gareth Stafford a John BellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Gareth Stafford yn medru teithio i'r ddau gyfeiriad o orsaf Y Waun

Mae athletwr anabl a'i deulu, sydd wedi ymgyrchu ers 20 mlynedd am well mynediad i'w gorsaf drenau lleol, wedi croesawu cynllun gwelliant gwerth £1.2 miliwn.

Mae Gareth Stafford yn defnyddio cadair olwyn gan fod ganddo barlys yr ymennydd.

Mae'n chwarae boccia, math o fowlio, dros Gymru.

Gall deithio i'r de o'i gartref yn Y Waun ar y trenau ond ni all ddychwelyd yno gan nad oes modd mynd â chadair olwyn ar y platfform gogleddol.

Bydd gwaith adnewyddu, gan gynnwys pont newydd, yn cael ei gwblhau erbyn 2014 yn yr orsaf.

Mae Mr Stafford, 25 oed, yn medru dal trenau o'r platfform deheuol, ond grisiau sy'n arwain at y platfform gogleddol.

'Mynegi ei deimladau'

Dywedodd ei fam, Gill Stafford, fod rhaid trefnu teithiau yn ôl ac ymlaen i'r Amwythig o flaen llaw, ac yn aml mae'n golygu fod Gareth yn gorfod dal bws neu ddod oddi ar y trên yn Gobowen a rhywun yn ei gyfarfod yno.

"Rydym wedi bod yn brwydro ers dros 20 mlynedd am hyn, ac wedi ysgrifennu at bawb y mae'n bosib ysgrifennu atyn nhw," meddai.

"Nid yw Gareth yn medru cerdded o gwbl.

"Mae grisiau i lawr at blatfform y gogledd.

"Os ydych yn teithio i'r de am Yr Amwythig a thu hwnt, yna fedrwch chi ddim dychwelyd.

"Roedd ganddo gyfweliad yng Nghaerdydd yn ddiweddar, ac roedd rhaid ei gludo i Gobowen a'i nôl oddi yno wedyn.

"Mae'n byw yng Nghymru ond yn methu teithio ar y trên i'r brifddinas."

Ychwanegodd nad yw'n gallu siarad ond y gall fynegi ei deimladau yn dda iawn.

"Mae wrth ei fodd.

"Mae ganddo deimladau cryf ar y mater yma.

"Mae hyn yn golygu fod ganddo'r rhyddid i fynd ble y mynno, fel sydd gennym ni."

Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU fydd yn talu am y gwaith.

Bydd yn talu am bont newydd fydd yn caniatáu mynediad gyda chadair olwyn i'r platfform ar ddwy ochr y lein, ynghyd â gwelliannau eraill.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 2014.

Bu John Bell, cadeirydd Ceidwadwyr Gogledd Cymru, yn ymgyrchu am welliannau yn yr orsaf, a dywedodd bod y sefyllfa wedi bod yn "chwerthinllyd".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol