San Steffan yn 'araf yn rhannu gwybodaeth'

  • Cyhoeddwyd
A PIP breast implantFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r mewnblaniadau wedi achosi pryder yn Ewrop a De America oherwydd y perygl y gallan nhw rhwygo yn y corff

Doedd llywodraeth y DU ddim wedi rhannu gwybodaeth am fewnblaniadau'r fron allai fod yn ddiffygiol yn ddigon buan, medd Gweinidog Iechyd Cymru.

Dywedodd Lesley Griffiths AC ar raglen Dragon's Eye BBC Cymru ei bod wedi gorfod gwneud penderfyniadau am sut i ddelio gyda'r mater heb weld yr holl dystiolaeth.

Penderfynodd gweinidogion Cymru y byddai'r Gwasanaeth Iechyd yn cyfnewid y mewnblaniadau pe bai angen meddygol am hynny.

Dywedodd Adran Iechyd San Steffan nad oedd yr honiadau yn wir.

Pryder

Dros yr wythnosau diwethaf, mae mewnblaniadau'r fron gan gwmni Ffrengig PIP wedi achosi pryder yn Ewrop a De America oherwydd y perygl y gallan nhw rwygo o fewn y corff.

Y cyngor meddygol yn y DU yw nad oedd rhaid i bob un gael eu cyfnewid, dim ond y rhai sy'n achosi poen neu dynerwch.

Yn Lloegr, dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd y GIG yn eu cyfnewid.

Mewn datganiad i'r BBC gwadodd llywodraeth y DU na chafodd y wybodaeth ei rannu.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Iechyd: "Mae'r honiadau yn anwiredd. Fe ffoniodd y prif swyddog meddygol y swyddog priodol yng Nghymru cyn y cyhoeddiad i rannu gwybodaeth.

"Fe gafodd copïau o'r adroddiad oedd yn cynnwys y wybodaeth oedd ar gael eu gyrru at gydweithwyr yng Nghymru.

"Ni wnaeth Llywodraeth Cymru ddweud wrthym ni cyn eu cyhoeddiad nhw ar fewnblaniadau PIP."

Cyfrifoldebau

Mae Gweinidog Iechyd y DU, Andrew Lansley, wedi dadlau fod polisi Llywodraeth Cymru o gyfnewid y mewnblaniadau yn debyg o adael i gwmnïau preifat a wnaeth y llawdriniaethau gwreiddiol yn rhydd o'u cyfrifoldebau.

Mae pryder hefyd y bydd rhestrau aros am lawdriniaeth plastig yng Nghymru yn dioddef oni bai fod mwy o adnoddau ar gael i ddelio gyda'r mater.

Mae Ms Griffiths wedi dweud y bydd cleifion sydd angen triniaeth i dynnu neu gyfnewid mewnblaniadau PIP yn ymuno â'r rhestr lawdriniaeth, ond ddim yn cael eu trin fel blaenoriaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol