Costa Concordia: Gweddw'n colli llwch ei gŵr

  • Cyhoeddwyd
Karen a Sandra Rogers gydag Emma a ChloeFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sandra Rodgers yn teithio gyda'i merch a'i dwy wyres

Mae Cymraes wedi dweud sut y llwyddodd i ddianc o fwrdd y Costa Concordia ond iddi golli llwch ei gŵr wrth geisio cyrraedd bad achub.

Yn wreiddiol, cafodd Sandra Rodgers o Sir y Fflint ei gwahanu oddi wrth ei merch a dwy wyres oherwydd yr "anhrefn lwyr" wrth geisio gadael y llongr.

Roedd wedi bwriadu gwasgaru llwch ei diweddar ŵr Barry ym Monaco.

Mae'r Gymraes 62 oed sy'n byw ar ynys Menorca yn Sbaen wedi cyflogi arbenigwyr cyfraith deithio i weithredu ar ei rhan.

"Roedd y broses o adael y llong yn anhrefn lwyr," meddai Mrs Rodgers oedd yn arfer byw yng Nghaergwrle.

"Yn sicr, doedd dim polisi o ferched a phlant yn gyntaf. Roedd yn ffiaidd."

Dim ufuddhau

Roedd hi'n teithio gyda'i merch 39 oed, Karen, a'i dwy wyres - yr efeilliaid saith oed, Emma a Chloe.

Ategodd sylwadau teithwyr eraill eu bod wedi cael gorchymyn i ddychwelyd i'w ystafelloedd.

Dywedodd Mrs Rodgers: "Mi ges i fy ngwahanu oddi wrth fy merch a'r wyresau wrth i'r criw ddweud mai problem dechnegol syml oedd yn bod.

"Dywedodd y criw hefyd y dylai pawb ddychwelyd i'w hystafelloedd. Diolch i Dduw na wnaethon ni ufuddhau neu efallai na fyddwn ni wedi llwyddo i ddianc o'r llong yn fyw.

"Mi oeddwn i'n sefyll wrth ymyl y badau achub ac roedd dynion yn taro yn ein herbyn.

"Pan lwyddon ni i fynd i mewn i'r bad achub, roedd teithwyr eraill a chriw yn ceisio neidio i mewn. Mi wnes i feddwl: 'Os byddan nhw'n glanio arnon ni, fe fyddwn ni'n troi drosodd'.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Sedd ag arni enw'r Costa Concordia a gafodd ei golchi i'r lan ger Ynys Giglio

"Doedd neb yn dweud wrthym lle i fynd a dim ond ar ôl cyrraedd y lan y cawson ni help, a hynny gan yr ynyswyr.

"Doedd dim gwasanaethau brys, ac roedd criw'r llong i gyd wedi diflannu. Diolch byth am bobl yr ynys."

Bu farw o leiaf 11 o bobl wedi i'r Costa Concordia daro craig ger Ynys Giglio ger arfordir yr Eidal wythnos yn ôl gyda 4,200 o bobl ar ei bwrdd.

Mae'r ymdrech i ganfod pobl arni wedi cael ei gohirio wedi i weddillion y llong symud ar lawr y môr.

'Ofnadwy'

Dywedodd Mrs Rodgers ei bod hi a'i theulu wedi penderfynu mynd ar y llong wedi iddi golli ei gŵr a'i thad y llynedd.

"Roedden ni wedi bwriadu gwasgaru llwch Barry wrth i'r llong basio Monaco oherwydd roedd Barry erioed am weld Grand Prix Monaco.

"Mae'n ofnadwy ond aeth ei lwch ar goll ar fwrdd y Concordia ynghyd â nifer o eitemau teuluol fy niweddar dad a mam."

Dywedodd pennaeth ei chyfreithwyr Irwin Mitchell, Clive Garner: "Yn ogystal â'r ymchwiliad swyddogol, rydym yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn yr Eidal ac arbenigwyr diogelwch morwrol i geisio deall yn union sut y tarodd y Costa Concordia'r creigiau."