Gyrru ac yfed: Traean yn llai o brofion

  • Cyhoeddwyd
Prawf anadlFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ar gyfartaledd, tua 2% o bobl roddodd brawf positif yn ystod yr ymgyrch

Cafodd traean yn llai o bobl brawf anadl yn ystod ymgyrch heddluoedd Cymru i atal yfed a gyrru yn 2011 na'r flwyddyn cynt.

Ar gyfartaledd, tua 2% o bobl roddodd brawf positif yn ystod yr ymgyrch a barodd o Ragfyr 1, 2011 tan Ionawr 1, 2012.

Ond bydd y canlyniadau'n siom i'r heddlu oherwydd er bod llai o bobl wedi cael prawf anadl yn 2011 nag yn 2010, roedd y canran o brofion positif yn uwch.

Yn ystod ymgyrch 2010, cafodd 40,264 o bobl brawf anadl, gydag 1.4% o'r rheiny'n profi'n bositif.

Yn ystod yr un cyfnod yn 2011, cafodd 27,744 o bobl brawf anadl gyda 545 ohonynt (2%) yn profi'n bositif.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Rees o Heddlu Dyfed-Powys: "Er inni weld gostyngiad yn nifer y gyrwyr roddodd brawf positif mae 'na garfan fechan o yrwyr sy'n dal yn benderfynol o yrru ac yfed.

"Bydd Heddlu Dyfed Powys yn dal i weithio'n agos gyda'u partneriaid diogelwch ar y ffyrdd i addysgu gyrwyr am beryglon gyrru ac yfed.