Atal cyfarfod: Dyn yn llys wedi i'r heddlu wahardd cyfarfod

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Gymuned Treganna
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu hanfon i gyfarfod yn Neuadd Gymuned Treganna yng Nghaerdydd

Mae dyn 21 oed yn Llys Ynadon Caerdydd wedi i uned gwrthderfysgaeth yr heddlu atal cyfarfod yn ardal Treganna oherwydd ofnau y gallai fod yn hyrwyddo terfysgaeth.

Cafodd y dyn o ardal Grangetown ei gyhuddo nos Wener o dan Adran 4 Deddf Drefn Gyhoeddus 1986.

Roedd trigolion yn poeni bod y rhai oedd yn trefnu'r cyfarfodydd yn gysylltiedig â'r grwp Muslims Against Crusaders.

Aeth plismyn i gyfarfod oedd wedi ei drefnu nos Iau yn Neuadd Gymunedol Treganna yng Nghaerdydd.

'Cydbwysedd'

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Matt Jukes: "Roedd y cyrch yn rhan o strategaeth ehangach i atal radicaliaeth o fewn ein cymunedau ac atal pobl fregus rhag cael eu denu at eithafiaeth a syniadau terfysgol.

"Mae angen cydbwysedd gofalus wrth amddiffyn yr hawl i fynegi barn ond mae hybu neu ogoneddu terfysgaeth yn anghyfreithlon a does dim lle i grwpiau fel Muslims Against Crusades yn Ne Cymru.

"Nid yw hon yn broblem all gael ei datrys gan blismona yn unig. Mae'n hanfodol i ni barhau i weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod gan ein cymunedau hyder yn yr heddlu.

"Dim ond felly y bydd ganddyn nhw'r hyder i ddod at yr heddlu i drafod eu pryderon a dylanwadu ar ddyfodol eu cymunedau yn bositif."

'Radicaleiddio'

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Caerdydd, John House: "Mae rhyddid mynegi barn yn bwysig iawn i'r cyngor ond rhaid cydbwyso hyn gyda'r angen am ddiogelwch a lles ein cymunedau.

"Roedd nifer ymhlith Moslemiaid Caerdydd wedi mynegi pryder bod mudiad wedi ei wahardd o dan y Ddeddf Atal Terfysgaeth 2000 yn defnyddio adeiladau'r cyngor i gynnal cyfarfodydd gyda'r potensial i radicaleiddio aelodau bregus ein cymdeithas.

"Oherwydd y pryderon, a thrwy weithio'n agos gyda Heddlu'r De, rydym wedi hysbysu'r unigolion na fyddan nhw'n cael cynnal cyfarfodydd yn adeiladau'r awdurdod."