Ymchwilio i ymosodiad rhyw

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio i ymosodiad rhyw ar ferch 17 oed.

Roedd y ferch yn cerdded adref ar hyd Heol Capel Isaf yn Llanelli am 4.15am fore Sadwrn pan ymosodwyd arni.

Dywedodd yr heddlu fod yr ymosodwr "â gwallt byr, tywyll ac yn gwisgo top golau a thrwser tywyll".

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101.