Datganoli'n 'niweidiol,' yn ôl mwy o bleidleiswyr Lloegr

Cyhoeddwyd
Senedd LlundainFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd 79% mai dim ond Aelodau Seneddol Lloegr ddylai bleidleisio ar faterion yn ymwneud â'r wlad

Yn ôl adroddiad, mae mwy o bleidleiswyr Lloegr yn credu bod datganoli'n 'niweidiol'.

Dywedodd ymchwilwyr fod hyn efallai oherwydd nad oedd pobl Lloegr yn credu eu bod yn cael "bargen deg" yn sgil datganoli yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Prifysgolion Caerdydd, Caeredin a'r Sefydliad Ymchwil i Bolisi Cyhoeddus sy wedi llunio'r adroddiad.

Roedd 31% y llynedd yn credu bod effaith y Cynulliad ar lywodraethu Prydain yn negyddol tra bod 11% yn meddwl yr un peth yn 2007.

Ac roedd 26% o'r rhai a holwyd yn credu bod Cymru yn cael mwy na chyfran deg o wario cyhoeddus.

Dim ond 7% oedd yn credu bod Lloegr yn cael cyfran deg. Roedd 40% yn credu bod y wlad yn cael llai na'r hyn yr oedd yn ei haeddu.

Dywedodd 79% mai dim ond Aelodau Seneddol Lloegr ddylai bleidleisio ar faterion yn ymwneud â'r wlad.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi manylion comisiwn fydd yn ystyried a ddylai Aelodau Seneddol Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon barhau i bleidleisio ar ddeddfau sy'n effeithio ar Loegr yn unig.

'Dimensiwn Seisnig'

Dywedodd yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd: "Mwya Seisnig mae person yn teimlo, mwya anfodlon y mae ar sut y mae Prydain yn cael ei llywodraethu wedi datganoli.

"Ac mae'n fwy tebygol o gydnabod bod dimensiwn Seisnig i wleidyddiaeth ei wlad."

Dywedodd cyfarwyddwr y sefydliad, Nick Pearce: "Rhaid i'r prif bleidiau ystyried Seisnigrwydd o ddifri a dod o hyd i ffyrdd newydd o'i fynegi'n wleidyddol.

"Ni ddylid ei ofni ... ni ddylai fod yn eiddo yn unig i'r asgell dde eithafol."