Apêl wedi ymosodiad rhywiol difrifol yn Aberdaugleddau

Mae'r heddlu yn ymchwilio i ymosodiad rhyw difrifol honedig ar fenyw 19 oed yn Aberdaugleddau.

Yn ôl y fenyw, roedd rhywun wedi ymosod arni mewn ale ger archfarchnad Lidl rhwng 3:00am a 4.20am ddydd Sadwrn.

Mae hi'n derbyn cymorth arbenigol gan swyddogion hyfforddedig.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Carl Roach:

"Rwy'n apelio ar unrhyw un a welodd y fenyw yn cerdded yn yr ardal hon neu oedd yn y cyffiniau ar y pryd i ddod ymlaen gan y gallant fod â gwybodaeth bwysig iawn a allai gynorthwyo'r ymchwiliad.

Mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn ymchwilio i adroddiadau am ymosodiad rhywiol ar fenyw 17 oed yn Llanelli.

Digwyddodd yr ymosodiad honedig mewn lôn ar Ffordd Capel Isaf tua 4.15am ddydd Sadwrn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am unrhyw un o'r ymosodiadau gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.