BBC Cymru Fyw

Y Trallwng: Gwarchod 130 o swyddi

Published
image copyrightOther
Mae un o brif gyflogwyr Y Trallwng wedi gwarchod 130 o swyddi wedi i'r cwmni gael eu prynu gan gwmni o Loegr.
Mae cwmni Ensor Holdings o Fanceinion wedi prynu 90% o gwmni Technocover, sy'n gwneud cynhyrchion diogelwch.
Mae Ensor Holdings yn bwriadu buddsoddi £1 miliwn yn nghwmni Technocover.
Dywedodd Ensor y byddai'r buddsoddiad yn gwarchod swyddi yn y dref ac yn sicrhau y bydd Technocover mewn cyflwr ariannol cryfach yn y dyfodol.
'Cwmni gwych'
Mae Technocover yn cyflenwi drysau diogelwch, gorchuddion tyllau archwilio a chabinetau ar gyfer nifer o ddiwydiannau.
Mae Ensor eisoes yn berchen grŵp o gwmnïau sy'n cyflenwi drysau diwydiannol, cynhyrchion adeiladu a deunydd pacio.
Yn ddibynnol ar dargedi elw mae'r cwmni o Fanceinion wedi cytuno i brynu'r 10% arall o gwmni Technocover ar ôl Awst 31, 2015.
Dywedodd prif weithredwr Ensor, Roger Harrison: "Mae Technocover yn gwmni gwych ag enw da sy'n cyflenwi marchnad nad yw wedi'i effeithio gan y dirwasgiad.
"Rydyn ni'n sicr o fwynhau dyfodol disglair."
Roedd gwerthiannau'r cwmni'n werth £10.3m ac roedd eu helw gweithredol yn werth £290,000 yn ôl cyfrifon mwyaf cyfredol Technocover ar Awst 31 2010.
Cafodd Technocover eu cyd-sefydlu gan Haydn Williams.
Ar ôl colli ei waith yn 1993 defnyddiodd Mr Williams ei arian diswyddo i sefydlu'r cwmni sy' nawr yn cyflogi 130 o bobl.
Pan fu farw Mr Williams yn 2007 gadawodd ystâd gwerth £6.3 miliwn a gadawodd bron i £700,000 i elusen canser ac i wahanol fudiadau mewn dau bentref yn y canolbarth.

Straeon perthnasol

  • Miliwnydd yn diolch i bobl leol