Cymydog 'wedi ceisio deffro merch'

  • Cyhoeddwyd
Nikitta GrenderFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Nikitta Grender bythefnos cyn roi genedigaeth

Clywodd rheithgor mewn achos llofruddiaeth fod cymydog wedi ceisio deffro merch gafodd ei llofruddio cyn i'w fflat gael ei roi ar dân.

Bu farw Nikitta Grender, 19 oed, ym mis Chwefror y llynedd, bythefnos cyn yr oedd i fod o roi genedigaeth i ferch fach.

Dywedodd Sarah Voisey yn Llys y Goron Casnewydd ei bod wedi curo ar ddrws fflat Ms Grender am 10 munud wedi iddi sylweddoli bod tân wedi dechrau tu mewn.

Mae Carl Whant, 27 oed, yn gwadu llofruddiaeth, treisio, cynnau tân yn fwriadol a dinistrio plentyn.

Daeth diffoddwyr o hyd i gorff Ms Grender yn ei fflat yn Broadmead Park, Llysweri, am tua 8am ar fore Chwefror 5, 2011.

Dangosodd archwiliad post mortem ei bod wedi cael ei thrywanu ddwywaith - unwaith yn ei gwddf ac unwaith yn ei stumog - cyn i'r fflat gael ei roi ar dân.

Dywedodd Ms Voisey, oedd yn byw yn y fflat islaw un Ms Grender a'i phartner Ryan Mayes, wrth y llys ei bod wedi cael trafferth cysgu'r noson honno gan fod ei merch fach bum mis oes yn torri dannedd.

Sŵn larwm

Wth roi tystiolaeth drwy gyswllt fideo, dywedodd wrth y rheithgor ei bod wedi deffro gan sŵn cyson ond distaw am tua 5.30am.

I ddechrau meddyliodd bod y swn yn dod o'i fflat ei hun, ond ar ôl chwilio aeth yn ôl i'w gwely.

Awr yn ddiweddarach deffrodd eto i baratoi potel i'w merch a sylweddolodd fod y swn yn dod o'r fflat uwchben, ond meddyliodd y byddai ei chymydog yn delio gyda'r peth.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Carl Whant, 27, yn cyrraedd y llys am wrandawiad blaenorol

Dim ond pan ddechreuodd ei larwm dân hithau am 7.50am y sylweddolodd fod fflat Ms Grender ar dân.

Dywedodd Ms Voisey: "Roedd fy fflat yn mynd yn boeth ac roeddwn i'n clywed y sŵn 'beepio' yma.

"Ffoniais y frigâd dân, ac fe ddywedon nhw wrthyf am adael y fflat a cheisio cnocio ar ddrws fy nghymydog.

"Pan es allan fe welais fwg yn dod allan o'r ffenest uwchlaw. Dechreuais gnocio ar y drws yn ffyrnig, ond doedd dim ateb.

"Roeddwn i'n cnocio'r drws am tua 10 munud - roedd fy llaw yn goch a phoenus."

Cydsyniol

Wrth gael ei chroesholi gan fargyfreithiwr y diffynnydd, Christopher Kinch, dywedodd Ms Voisey nad oedd wedi gallu cysgu tan 4.00am.

Roedd sŵn i'w glywed yn y fflatiau, a'r noson gynt fe glywodd sŵn traed oddi uchod, ychwanegodd.

Pan ofynnodd Mr Kinch iddi a oedd wedi clywed unrhyw synau eraill heblaw'r larwm tân yn yr oriau man, dywedodd "na".

Clywodd y llys yn gynharach bod Mr Whant, cyfyrder Mr Mayes, wedi gadael parti yng Nghasnewydd i dreisio a llofruddio Ms Grender cyn y wawr.

Ond Mr mae Whant, o Betws, Casnewydd, yn honni ei fod wedi cael rhyw cydsyniol gyda Ms Grender oriau cyn iddi farw wedi i Mr Mayes ei wahodd i ymuno gyda nhw yn y gwely.

Mae'r achos yn parhau.