Llys: 400,000 o luniau anweddus

  • Cyhoeddwyd

Mae rheithgor wedi clywed bod heddlu oedd yn chwilio am gyfrifiaduron wedi'u dwyn yng nghartref rheolwr technoleg gwybodaeth ysgol wedi darganfod bron i 400,000 o ddelweddau anweddus o blant yno.

Cafodd Jeffrey Gravell, 53 oed, ei recordio ar gamerâu cylch cyfyng yn cludo bocsys yn Ysgol Coed Cae, Llanelli yn ystod oriau mân y bore.

Daeth yr heddlu o hyd i ddigon o gyfarpar cyfrifiadurol i lenwi pum fan yng nghartref Mr Gravell ym Mhorth Tywyn.

Mae'n gwadu cyhuddiad o greu a meddu ar ddelweddau anweddus o blant.

Wedi diflannu

Hefyd, mae ef a'i bartner, Helen Griffiths, 47 oed, yn gwadu cyhuddiad o ddwyn.

Mae hi hefyd yn gwadu cyhuddiad o drafod nwyddau wedi'u dwyn.

Clywodd y llys fod Mr Gravell wedi gweithio fel rheolwr TG yn yr ysgol am dros 10 mlynedd.

Dywedodd yr erlynydd, James Davies, fod y troseddau wedi dod i'r amlwg yn ystod hydref 2010 wedi i brifathro'r ysgol, Peter Spencer, sylwi bod cyfrifiaduron newydd wedi diflannu o'r ysgol.

Dangosodd camerâu cylch cyfyng yr ysgol Mr Gravell a Ms Griffiths yn cludo bocs yn llawn cyfrifiaduron yn ystod oriau mân y bore yn yr ysgol.

Clywodd y rheithgor fod cynigion i gasglu rhestr gynnwys cyfarpar cyfrifiadurol yr ysgol wedi'u hatal gan Mr Gravell.

Delweddau anweddus

Pan gafodd ei holi, honnodd Mr Gravell ei fod wedi cludo'r offer cyfrifiadurol i'w gartref i'w hatgyweirio ac i greu system wrth gefn ar gyfer system gyfrifiadurol yr ysgol.

Dywedodd Mr Davies wrth y llys fod arbenigwr o uned drosedd uwch-dechnoleg Heddlu Dyfed-Powys wedi darganfod 400,000 delwedd anweddus pan archwiliodd y cyfrifiaduron.

Dywedodd Mr Gravell wrth y llys nad oedd yn gwybod dim byd am y delweddau, nad oedd ganddo ddim diddordeb mewn pornograffi, a mynnodd fod y delweddau wedi bod yn rhan o system yr ysgol.

Mae'r achos yn parhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol