Ymgyrch newydd i ddiogelu ffyrdd

Cyhoeddwyd
DamwainFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y llywodraeth y byddai'r targedau diweddara' yn sicrhau ei bod yn parhau i wella diogelwch ar y ffyrdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi targedau newydd i geisio gostwng nifer y damweiniau ar ein ffyrdd.

Mae'r cynlluniau newydd, a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant ddydd Llun, yn targedu rhai sydd â'r risg ucha' ar ein ffyrdd - fel beicwyr modur, gyrwyr ifanc a phobl fregus - trwy addysg, peirianneg a gorfodaeth.

Ymhlith y targedau diogelwch newydd, fydd yn cael eu cyflwyno erbyn diwedd 2012, mae:

  • Haneru nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru (83 o bobl o'i gymharu â'r nifer uchaf erioed a gofnodwyd yn 2010)
  • Gostyngiad o 65% yn nifer y plant sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru

'Mwya' diogel yn y byd'

Wrth gyhoeddi'r targedau newydd, dywedodd y Gweinidog: "Mae unrhyw farwolaeth neu anaf difrifol o ganlyniad i wrthdrawiad ar y ffordd yn annerbyniol.

"Mae sicrhau ein bod yn parhau i ostwng y niferoedd yn flaenoriaeth bersonol i mi ac i Lywodraeth Cymru - sy'n cael ei adlewyrchu yn y ffaith ei fod yn rhan o ymrwymiad Rhaglen y Llywodraeth.

"Mae 'na lawer ar ôl i'w wneud, er i ni gwrdd â gwella ar ein targedau diogelwch ffordd blaenorol, er mwyn gwneud yn siŵr fod gan Gymru un o'r rhwydweithiau ffyrdd mwya' diogel yn y byd.

Ychwanegodd y byddai'r targedau diweddara' yn sicrhau bod y llywodraeth yn parhau i wella diogelwch ar y ffyrdd.

Ynghyd â'r targedau newydd, mae'r llywodraeth hefyd yn datblygu Cynllun Gweithredol Diogelwch Ffordd, a fydd yn cynnwys targedau i leihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu ar rwydwaith ffyrdd Cymru tan 2020.

Bydd y Cynllun Gweithredol yn amlinellu sut y gall cyrff fel awdurdodau lleol, yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub, y Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru a Diogelwch Ffyrdd Cymru i gyd gydweithio i gyflawni'r targedau.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar y Cynllun a bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn y gwanwyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol