Heddlu'n ymchwilio i lofruddiaeth menyw 67 oed yn Sir Gâr

Yr heddlu ar Stad Bryndulais, Llanllwni Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Yr heddlu ar Stad Bryndulais, Llanllwni

Mae'r heddlu yn ymchwilio i lofruddiaeth menyw 67 oed yn Sir Gâr.

Cafodd Irene Lawless ei chanfod yn ei chartref brynhawn dydd Llun, lle'r oedd hi'n byw ar ei phen ei hun.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Pam Kelly ar ran Heddlu Dyfed Powys bod tri dyn wedi cael eu harestio, un dyn 26 oed ar amheuaeth o lofruddio.

Mae'r ddau arall, un yn 20 a'r llall yn 30 oed, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Mae patholegydd y Swyddfa Gartref yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd.

Ychwanegodd Ms Kelly bod rhaid canmol ymateb y bobl leol.

"Rydym yn parhau i apelio am wybodaeth am y farwolaeth," meddai.

Cafwyd hyd i gorff Ms Lawless mewn tŷ ar Stad Bryndulais yn Llanllwni ger Llanybydder.

'Amser pryderus'

Mae'r heddlu wedi cau'r ardal o amgylch y tŷ ac mae swyddogion fforensig wedi gosod pabell tu allan.

Cafodd swyddogion CID eu gweld yn mynd i'r tŷ ddydd Mawrth.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad Dinefwr a Dwyrain Caerfyrddin Jonathan Edwards a Rhodri Glyn Thomas, eu bod wedi eu tristáu o glywed am farwolaeth drasig un o'u hetholwyr.

"Rydym yn deall y bydd hyn yn amser pryderus i'r gymuned wrth iddyn nhw ddod i delerau â'r newyddion trasig.

"Mae'n meddyliau a'n gweddïau gyda'r teulu, ffrindiau a chymdogion ar amser anodd."

'Cymuned dawel'

Fe wnaeth y cynghorydd sir lleol, Linda Davies-Evans, ychwanegu bod y digwyddiad trasig yma wedi digwydd mewn "cymuned dawel lle mae pawb yn adnabod pawb".

"Mae'n amser anodd i deulu a ffrindiau'r fenyw a dwi'n cydymdeimlo'n ddwys â nhw.

"Roedd hi'n wraig hoffus ac annibynnol a fu'n byw ym Mryndulais am rai blynyddoedd.

"Mae'r newyddion yma yn sioc i ni gyd."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.