Cefnogaeth ariannol i ysgolion Gwynedd

Cyhoeddwyd
Plant ysgolFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd Gwynedd wedi croesawu'r penderfyniad

Mae prifathrawon ysgolion cynradd Gwynedd wedi croesawu'r gefnogaeth ariannol ychwanegol sydd ar gael i ysgolion sy'n wynebu dosbarthiadau mwy.

Cyhoeddodd Arweinydd Portffolio Cyllid Plaid Cymru yng Ngwynedd, Y Cynghorydd Siân Gwenllian, y bydd ysgolion yn gallu gwneud cais am arian grant o'r "Gronfa Maint Dosbarthiadau".

Mae Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd Gwynedd wedi croesawu'r penderfyniad.

Dywedodd cadeirydd y ffederasiwn, Bethan Morris-Jones, eu bod yn ddiolchgar iawn am barodrwydd Cyngor Gwynedd i barhau i ryddhau'r arian ychwanegol hwn o £200,000 yn ychwanegol i'r gyllideb addysg am y flwyddyn 2012 2013.

'Astudiaethau addysgol'

Gyda chyfraniad ysgolion y sector, mae'n creu cronfa gyfan o £300,000.

"Mae'r cydweithio effeithiol rhwng yr aelodau etholedig, y swyddogion a'r penaethiaid yn sicrhau ein bod wedi ein hymrwymo i gynnig addysg o'r ansawdd gorau i blant cynradd Gwynedd mewn dosbarthiadau sydd â'r niferoedd mwyaf ynddyn nhw," meddai Ms Morris-Jones.

Dywedodd Arweinydd Portffolio Ysgolion Plaid Cymru, Y Cynghorydd Liz Saville Roberts fod llawer o ysgolion cynradd yn wynebu'r dasg o orfod lleihau niferoedd staffio.

"Yr unig ffordd ymlaen yw cynyddu maint dosbarthiadau," meddai.

"Cred Cynghorwyr Plaid Cymru os yw dosbarth yn mynd yn rhy fawr neu bod nifer uchel o amrediad oed eang o fewn un dosbarth, y gall hyn osod rhai plant dan anfantais.

"Profwyd hyn mewn nifer o astudiaethau addysgol.

'Lefelau staffio'

"Oherwydd lleihad mewn cyllidebau ysgolion, bydd rhai plant yn methu â chyrraedd eu llawn botensial yn y dosbarth.

"Bydd hyn yn deillio o'r ffaith y bydd nifer mwy o blant mewn dosbarthiadau yn ardaloedd tlotaf y Sir, ac y bydd ysgolion canolig eu maint yn wynebu newidiadau mawr i'w strwythur staffio.

"Dwi'n bryderus y bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar lwyddiant addysgol plant yn ein hysgolion.

"Dyma'r neges dw i'n ei chlywed wrth drafod gyda Phenaethiaid Ysgolion, Llywodraethwyr a rhieni, ac rydw i'n falch iawn y bydd rhai ysgolion yn elwa o'r arian ychwanegol hwn i geisio lleddfu rhywfaint ar y problemau ym mis Medi 2012."

Ychwanegodd fod y cyngor sir eisoes cynnig cymorth ariannol i'w hysgolion bach ac nad yw'r 30 o ysgolion sydd yn y categori hwnnw yn wynebu'r un problemau cyllido â'r 70 o ysgolion cynradd eraill.

"Mae'r 30 o ysgolion llai yn cael gwarant i'w lefelau staffio, waeth pa mor fychan yw'r niferoedd yn y dosbarth," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol