BBC Cymru Fyw

125 o swyddi newydd McDonald’s i Gymru

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae McDonald’s wedi bod ym Mhrydain ers 1974
Mae McDonald's UK wedi cyhoeddi eu bod am greu 125 o swyddi newydd yng Nghymru.
Bydd hyn yn rhan o'u cynlluniau i gynnig 2,500 o swyddi newydd drwy Brydain, gan ychwanegu at yr 87,500 sydd eisoes yn gweithio i'r cwmni.
Maen nhw'n disgwyl y bydd hanner y swyddi yn mynd i bobl o dan 25 oed a 30% yn mynd i'r rhai sy'n chwilio am eu swydd gyntaf er mwyn rhoi hwb iddyn nhw.
"Bydd y swyddi yma yn cael eu creu ar draws ein 62 bwyty yng Nghymru," meddau Jez Langhorn, Is-lywydd Pobl i McDonald's UK.
"Bydd y rhan helaeth o'r swyddi yn dod oherwydd twf yn ein busnes wrth i ni roi gwedd newydd i'n bwytai, gan gynnwys cynnig rhagor o ddewis ar ein bwydlen a thechnoleg newydd megis Wi-Fi.
"Mae hyn i gyd wedi arwain at gynnydd yn ein cwsmeriaid.
"Mae o hefyd yn newyddion da i'n cadwyn gyflenwol; mae gwerthu rhagor o nwyddau yn dda i ffermwyr Prydain ac Iwerddon."
Mae McDonald's wedi creu 13,500 o swyddi newydd ym Mhrydain dros y tair blynedd diwethaf.
Wrth ymweld â'u chanolfan hyfforddiant yn Llundain, dywedodd Dirprwy Brif Weiniodg Prydain Nick Clegg, bod y swyddi newydd yn "newyddion gwych".