Amser i Gymru fod yn rhamantus

  • Cyhoeddwyd
Calon fawr goch yn crwydro CaerdyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y galon goch yn crwydro Caerdydd ar Ddiwrnod Santes Dwynwen

Mae'n bryd i'r Cymry dangos eu hochr ramantus wrth ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen ac mae sawl menter yn barod i helpu.

Bydd calon enfawr coch yn dosbarthu cardiau i hybu'r iaith yng Nghaerdydd ac e-gardiau llawn barddoniaeth i hybu llenyddiaeth yng Ngwynedd.

Mae'r canwr Gwyn Hughes Jones a'i wraig hefyd am rannu eu hatgofion o syrthio mewn cariad wrth dderbyn gwahoddiad i fod yn llysgenhadon i Achub y Plant.

Amrywiol o weithgareddau ar Ddiwrnod Santes Dwynwen ddydd Mercher.

Ar ôl ymweld â siop Asda yn Lecwydd, Caerdydd, bydd calon goch enfawr Menter Caerdydd yn symud i ganol y ddinas i gyflwyno cerdyn a rhosyn i Brif Weithredwr Cyngor Caerdydd, John House.

Mae'r Fenter hefyd wedi bod yn annog trigolion Caerdydd i enwebu eu cariadon ar gyfer 'Dwynwen-o-gram' - rhodd ramantus o siampên a blodau - fydd yn cael ei gwobrwyo ddydd Mercher.

Pennill rhamantus

Dywedodd Siân Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd, "Roeddem yn awyddus i ddathlu'r ŵyl draddodiadol Gymreig hon yng Nghaerdydd gyda chyfres o weithgareddau.

"Bydd y galon drawiadol, ynghyd â'r cardiau cyfarch sy'n rhoi hanes Santes Dwynwen, yn sicr o ddwyn sylw at yr achlysur, a, dwi'n gobeithio, yn tanio ychydig o awydd am ramant yng nghalonnau pobl hefyd."

Mae cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd am ddefnyddio'r we i ledaenu cariad rhamantus a chariad at lenyddiaeth trwy gynnig e-gerdyn yn cynnwys pennill gan y Prifardd Rhys Iorwerth.

Yn y cyfamser, draw ym Mlaenau Ffestiniog, mae'r ymgyrch Cell am wneud eu gorau i wneud i hen gwrt y dref teimlo'n rhamantus wrth oleuo'r canhwyllau a rhannu ychydig o fwyd, barddoniaeth a hen chwedlau.

'Pwl o euogrwydd'

Mae elusen Achub y Plant am ddefnyddio'r achlysur i gyhoeddi eu llysgenhadon newydd yng Nghymru, y pâr priod operatig Gwyn Hughes Jones o Ynys Môn a'r gantores Americanaidd, Stacey Wheeler.

Daeth y ddau at ei gilydd wrth gymryd rhan yng nghynhyrchiad Cwmni Opera Lyric, Chicago o Falstaff yn 1999.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Gwyn a Stacey yw llysgenhadon newydd Achub y Plant

Ond cyfaddefodd Gwyn iddo orfod gadael i un ferch wybod nad oedd o am fynd i gala agoriadol yr opera gyda hi, gan ei fod wedi cwrdd â Stacey yn y cyfamser.

"Fe ges i bwl o euogrwydd pan ddywedodd ei bod wedi prynu ffrog newydd ar gyfer yr achlysur," meddai Gwyn.

"Ond ro'n i'n gwybod fy mod i wedi cwrdd â rhywun arbennig iawn yn Stacey."

Ond nid oedd llawer o ramant yn eu seremoni priodas.

"Cynhaliwyd y seremoni yn seler Neuadd y Ddinas Chicago ac roedd y cyfan drosodd mewn mater o funudau ac ni chostiodd fwy na rhyw $20," meddai Stacey sy'n ymwybodol mai bywyd prysur yw un cerddor.

"Mae'r ddau ohonom yn angerddol am gerddoriaeth ac mae hynny yn gwneud ein perthynas yn gryfach gan ein bod ein dau yn deall gofynion bywyd cerddor proffesiynol.

"Mae'n golygu lot o deithio a threulio cyfnodau maith ar wahân. Ond ry'n ni'n ceisio cwrdd ar benwythnosau pan fo'n bosib."

Bydd Gwyn Hughes Jones a Stacey Wheeler yn perfformio mewn cyngerdd yng Nghapel Moelfre, Ynys Môn ar 24 Chwefror gydag Annette Bryn Parri a Chôr Aelwyd Yr Ynys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol