Arolwg: Clodfori cyfeillgarwch y Cymry

  • Cyhoeddwyd
EryriFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r lefel o foddhad cyffredinol â Chymru fel lle i ymweld ag ef yn uchel iawn

Mae arolwg newydd yn awgrymu bod cyfeillgarwch pobl Cymru yn gwneud argraff ffafriol ar bobl sy'n ymweld â'r wlad.

Mae canlyniadau Arolwg Ymwelwyr Cymru 2011, a gyhoeddwyd gan Croeso Cymru, yn dangos mai'r amgylchedd naturiol a natur gyfeillgar y bobl sydd wedi gwneud argraff ar bobl sydd wedi dod i Gymru ar eu gwyliau.

Mae arolwg 2011 yn dangos bod yr ymwelwyr o'r Deyrnas Unedig arhosodd dros nos wedi rhoi 9.33 (o 10 posibl) i'r amgylchedd naturiol a bod yr ymwelwyr o dramor wedi rhoi 9.22 iddo.

Natur gyfeillgar y bobl oedd yr hyn a sgoriodd uchaf (9.32 o'i gymharu â 9.10 yn 2009) ymhlith yr ymwelwyr o dramor a'r uchaf ond un ymhlith yr ymwelwyr o'r DU a arhosodd dros nos (9.17 o'i gymharu ag 8.86 yn 2009).

Argymell Cymru

Mae'r lefel o foddhad cyffredinol â Chymru fel lle i ymweld ag ef yn uchel iawn ar draws pob categori o ymwelwyr.

Yr asesiad oedd 9.15, 9.05 ac 8.97 ymhlith ymwelwyr undydd, ymwelwyr o'r DU a arhosodd dros nos ac ymwelwyr o dramor yn y drefn honno.

Wedi bod i Gymru ar wyliau, roedd y tri grŵp yn debygol iawn o argymell y wlad.

Dywedodd 92% o'r ymwelwyr o'r DU a arhosodd dros nos a'r ymwelwyr undydd a 79% o'r ymwelwyr o dramor y bydden nhw'n bendant yn argymell Cymru i ffrind neu berthynas a dywedodd bron i bob un o weddill yr ymatebwyr y bydden nhw'n argymell Cymru yn ôl pob tebyg.

Dywedodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart: "Mae'r canlyniadau hyn yn dangos adborth cadarnhaol iawn gan ymwelwyr a bod llawer o'r ymwelwyr yn fodlon ar y rhan fwyaf o agweddau ar yr ymweliad.

"Rydyn ni newydd lansio ein hymgyrch farchnata newydd, ac mae'n braf gweld bod yr hyn sydd gyda ni i'w gynnig yma yng Nghymru yn gwireddu'n haddewid."

Mae Arolwg Ymwelwyr Cymru yn cael ei gynnal bob dwy flynedd rhwng mis Ebrill a mis Medi.

Mae'n darparu gwybodaeth fanwl am ymwelwyr o'r DU a arhosodd dros nos, ymwelwyr undydd ac ymwelwyr o dramor ac asesiad o foddhad pobl â'u hymweliad ar sawl lefel.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol