Nifer cyfrifaduron mewn tŷ yn 'frawychus'

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron AbertaweFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Abertawe

Clywodd y llys bod nifer yr offer a gafwyd hyd iddo yng nghartref rheolwr technoleg gwybodaeth ysgol yn "frawychus".

Mae Jeffrey Gravell, 53 oed o Borth Tywyn, wedi ei gyhuddo o fod â bron i 400,000 o ddelweddau anweddus yn ei feddiant ac mae'n gwadu'r cyhuddiad.

Mae'n gwadu cyhuddiad o ddwyn yn ogystal.

Dywedodd Alan Williams, cyn-drysorydd Ysgol Coed Cae yn Llanelli, na wnaeth o erioed rhoi caniatâd.

Wrth roi tystiolaeth ar ail ddiwrnod yr achos, gwrthododd Mr Williams honiad yr amddiffyniad ei fod yn gwybod bod y diffynnydd yn mynd ag offer adre yn gyson ar gyfer eu hatgyweirio.

Yn ogystal â pheidio rhoi caniatâd i'r offer fynd o'r ysgol i gartref Mr Gravell gwadodd Mr Williams ei fod yn gwybod bod offer yn cael ei anfon yn syth i'w gartref.

'Syndod'

"Roeddwn i wedi fy mrawychu bod peth o'r offer yno," meddai.

"Mae'n syndod i mi bod cymaint wedi dod o'r ysgol."

Clywodd y rheithgor bod Mr Gravell wedi bod yn gweithio fel rheolwr TG yr ysgol am dros 10 mlynedd.

Mae'r erlyniad yn honni bod y delweddau wedi eu canfod ar gyfrifiaduron yn ei gartref ar ddiwedd 2010.

Ond mae'r amddiffyniad yn dweud nad oedd Mr Gravell yn ymwybodol o'r delweddau a'i fod yn aml yn mynd ag offer yr ysgol adref i'w hatgyweirio.

Mae cymar Mr Gravell, Helen Griffiths, 47 o Borth Tywyn, yn gwadu cyhuddiad o ddwyn ac o drafod nwyddau wedi eu dwyn.

Dywedodd Mr Gravell wrth yr heddlu nad oes ganddo ddiddordeb mewn pornograffi, a mynnodd fod y delweddau wedi bod yn rhan o system yr ysgol.

Clywodd y llys bod 'na ddigon o offer cyfrifiadurol yn y tŷ i lenwi pum fan.

Mae'r achos wedi ei ohirio tan ddydd Mercher.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol