Adeiladu: 'Blwyddyn heriol arall'

  • Cyhoeddwyd
AdeiladuFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl adfywiad yn 2013 medd yr adroddiad

Bydd y diwydiant adeiladu yng Nghymru yn wynebu dwy flynedd heriol arall cyn dechrau tyfu eto yn 2013, medd adroddiad newydd.

Mae adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) yn rhagweld y bydd 2012 yn heriol iawn gyda disgwyl i gynnyrch ddisgyn i 4%.

Ond mae'r darlun y fwy calonogol dros y pum mlynedd nesaf, ac mae'r adroddiad yn darogan twf o 1.3% dros y cyfnod yna.

Mae'r diwydiant adeiladu yn cael ei ystyried gan lawer fel barometr o gyflwr yr economi.

Ffigwr arall calonogol yw bod disgwyl i'r nifer mewn gwaith o fewn y diwydiant godi ar raddfa o 2.2% y flwyddyn - hynny'n llawer uwch na'r cyfartaledd ar gyfer y DU - ac erbyn 2016 mae disgwyl y bydd 111,300 yn gweithio yn y sector, sydd 125 yn uwch na 2011.

'Sbardun economaidd'

Dywedodd Wyn Pritchard, cyfarwyddwr Cymru gyda chwmni sgiliau CITB: "Mae'r rhagolygon yn dangos ein bod yn wynebu 2012 heriol yn y diwydiant adeiladu.

"Yn y tymor hirach mae'r darlun yn fwy addawol ac mae gan y sector y potensial i greu sbardun economaidd fydd yn gymorth i dyfu economi Cymru.

"Ond rhaid cael polisi sydd wedi ei gydlynu a'i weithredu felly os ydym am wireddu'r rhagolygon yma.

"Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda'r diwydiant yn nhermau sgiliau, polisi a datblygu cwmnïau er mwyn sicrhau bod y seiliau mewn lle ar gyfer adfywio'r sector yng Nghymru.

"Y perygl mwyaf yw na fydd gan y diwydiant y sgiliau angenrheidiol i gwblhau prosiectau adeiladu mawr, ac mae'n hanfodol felly ein bod yn parhau i fuddsoddi a blaenoriaethu sgiliau a hyfforddiant."

Atomfa

Y sector sy'n debygol o dyfu cyflymaf o fewn y diwydiant yn y cyfnod dan sylw yw adeiladau diwydiannol, ac mae disgwyl i hwnnw dyfu ar raddfa o 9.4%.

Mae disgwyl twf hefyd yn y sector tai preifat, a chyn diwedd y pum mlynedd fe fydd gwaith pwysig ar ffordd yr A465 rhwng Y Fenni a Hirwaun yn dechrau yn ogystal ag atomfa gwerth £600 miliwn yn y Wylfa ar Ynys Môn.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Sgiliau Cymru, Jeff Cuthbert: "Mae cael y wybodaeth gywir am y galw am sgiliau penodol yn hanfodol er mwyn i ni wybod sut i weithio gyda busnesau i gefnogi eu hanghenion hyfforddiant.

"Mae'n sylfaenol i'n polisi cynllunio, ac yn rhoi rhagolwg i ni o ble fydd y diwydiant yn symud a beth fydd eu blaenoriaethau a'u hanghenion.

"Fe fydd gwaith CSN yn werthfawr wrth lunio'r galw am hyfforddiant ar yr ystod eang o sgiliau sydd eu hangen, ac mae'r rhain yn faterion allweddol os ydym am wneud y gorau o'r cyfleoedd cyflogi o fewn y sector adeiladu, a hefyd i allforio ein sgiliau y tu allan i Gymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol