Triniaeth yn amrywio i fenywod

  • Cyhoeddwyd
Poenau misglwyfFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyflwr HMB yn effeithio ar tua 20% o fenywod

Mae'r driniaeth sy'n cael ei gynnig i fenywod sy'n dioddef o HMB - gwaedu trwm yn ystod y misglwyf - yn amrywio ar draws Cymru, yn ôl adroddiad newydd.

Cafodd adroddiad ei gomisiynu gan Bartneriaeth Gwella Safon Gofal Iechyd (HQIP) ac fe gafodd ei baratoi gan Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a Gynecolegwyr.

Mae HMB yn gyflwr sy'n effeithio ar tua 20% o fenywod o oed cenhedlu.

Rhwng Ebrill 2003 a Mawrth 2010, bu'n rhaid i 25,477 o fenywod fynd i'r ysbyty oherwydd HMB, ac fe gawson nhw amrywiaeth o driniaethau.

Amrywiaeth

Roedd y ffigyrau'n awgrymu bod amrywiaeth yn dibynnu i raddau ar ba mor ddifreintiedig oedd yr ardaloedd dan sylw.

Mae canllawiau Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Iechyd Clinigol (NICE) yn argymell mai abladiad endomitriaidd ddylai gael ei gynnig yn gyntaf i fenywod sydd â'r cyflwr, ac y dylid ond ystyried hysterectomi pan mae triniaethau eraill wedi methu.

Ond o'r 611 i fenywod gafodd hysterectomi yng Nghymru yn y cyfnod dan sylw, roedd y mwyafrif o ardaloedd difreintiedig tra bod menywod mewn ardaloedd mwy llewyrchus wedi cael cynnig abladiad endomitriaidd.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos fod pethau'n newid, a bod mwy o fenywod yn cael cynnig abladiad dros y chwe mlynedd diwethaf.

Dywedodd cadeirydd Archwiliad HMB Cenedlaethol, Dr Tahir Mahmood: "Mae'r data newydd i Gymru yn dangos bod amrywiaeth yn y raddfa llawdriniaethau am HMB yn parhau ar draws y rhanbarth.

"Mae mwy o fenywod yn cael abladiad endomitrial, ond mae angen gwneud mwy i wella'r rheolaeth o fenywod sy'n diodde' oherwydd HMB yng Nghymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol