'Dosbarth astudio' oedd cyfarfod

Cyhoeddwyd
Neudd Gymunedol Treganna yng Nghaerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd swyddogion eu galw i Neuadd Gymunedol Treganna yng Nghaerdydd

Mae siaradwr mewn cyfarfod yng Nghaerdydd oedd yn destun cyrch gan heddlu gwrthderfysgaeth mewn dweud mai dim ond dosbarth astudio ydoedd.

Aeth swyddogion i Neudd Gymuned Treganna ar Ionawr 19 yn dilyn cwynion am grŵp Muslims Against Crusades.

Ond mae Abu Jahar, 29 o Grangetown, Caerdydd, yn gwadu bod trefnwyr y cyfarfod, Supporters of Tawheed, yn gysylltiedig gyda'r grŵp gwaharddiedig.

Mae Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru wedi amddiffyn y cyrch gan ddweud ei fod "yn gwbl gymesur".

Cafodd swyddogion eu galw i'r adeilad ar Ffordd Lecwydd nos Iau.

'Gelyniaeth'

Dywedodd yr heddlu fod y penderfyniad i gynnal y cyrch o ganlyniad i gwynion am weithgareddau Muslims Against Crusades, gan ychwanegu mai aelodau o gymuned Fwslimaidd y ddinas a fynegodd eu pryderon.

Roedd Cyngor Caerdydd - perchnogion yr adeilad - hefyd yn gefnogol i'r cyrch.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi cael croeso "gelyniaethus" er iddyn nhw geisio siarad yn heddychlon gyda'r rhai oed yn bresennol.

Yn dilyn y cyrch, fe ymddangosodd Mohammed Abdin, 21 oed o Grangetown, gerbron ynadon Caerdydd lle y plediodd yn euog i gyhuddiad o dan Ddeddf y Drefn Gyhoeddus.

Bydd yn cael ei ddedfrydu y mis nesaf.

Tystiolaeth

Dywedodd Mr Hajar wrth BBC Cymru ei fod wedi ei syfrdanu gan ymyrraeth yr heddlu.

"Nid cyfarfodydd oedd y rhain," meddai, "ond dosbarthiadau i astudio pynciau Islamaidd.

"Mae pobl yn dod i astudio yn ein dosbarthiadau ac yn mynd adref i fyw bywydau normal. Doedd dim galw am hyn.

"Os oes gweithgareddau anghyfreithlon yn digwydd fe fyddai'r heddlu wedi arestio pobl am hynny.

"Dychmygwch pe bai rhywun yn dioddef o gyflwr meddygol - fe allen nhw wedi cael trawiad pan ruthrodd 20 o blismyn i mewn."

Ychwanegodd Mr Hajar ei fod wedi herio'r heddlu i gyflwyno tystiolaeth oedd oedden nhw'n credu bod y grŵp yn gysylltiedig gyda therfysgaeth.

"Roedden nhw'n dweud eu bod yn credu fod pobl o fewn ein dosbarth oedd yn aelodau neu oedd â chysylltiad gyda Muslims Against Crusades," meddai.

"Does dim cysylltiad rhyngom ni ag unrhyw sefydliadau eraill."

Ar eu gwefan, mae cefnogwyr Supporters of Tawheed yn dweud eu bod yn credu "mai mater o amser yw hi tan y bydd Islam yn trechu'r byd i gyd, ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym yn credu ynddo ac yn gweithio o'i blaid".

'Cymesur'

Wrth ymateb, dywedodd Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru eu bod yn hapus bod eu gweithredoedd yn y cyfarfod "yn gwbl gymesur er mwyn diogelu pawb a'r cyhoedd yn ehangach".

"Mewn cyrchoedd fel hyn, mae'r heddlu yn cymryd camau i ddangos tryloywder yn nhermau tactegau ynghyd â cheisio sicrhau'r dystiolaeth orau, ac yn sicr roedd hynny'n wir yn y digwyddiad yma," meddai llefarydd.

"Dylid nodi bod un dyn gafodd ei arestio yng Nghanolfan Gymuendol Treganna eisoes wedi pledio'n euog i drosedd trefn gyhoeddus.

"Gyda chymorth Cyngor Caerdydd, daeth y cyrch o ganlyniad i bryderon didwyll cymunedau Mwslimaidd Caerdydd, ac mae eu hymateb nhw wedi bod yn gefnogol a phositif."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol