Dim cyhuddiad wedi marwolaeth gwraig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Aled Owen: 'Roeddwn i'n gwybod beth oedd yn ei disgwyl, a doedd dim modd ennill mewn sefyllfa felly'

Mae dyn wedi clywed na fydd yn cael ei erlyn am gynorthwyo ei wraig i deithio i glinig yn y Swistir lle y cafodd gymorth i farw.

Aeth Aled Owen o Ddyffryn Conwy â'i wraig Janet i glinig Dignitas yn 2009 - roedd hi'n dioddef o barlys ymledol.

Mae wedi bod yn aros bron 18 i glywed os fyddai Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithredu.

Cadarnhaodd Heddlu'r Gogledd na fydd camau'n cael eu cymryd yn ei erbyn.

"Roeddwn i'n hyderus na fyddai dim yn digwydd ac na fyddwn yn cael fy erlyn," dywedodd Mr Owen wrth BBC Cymru.

"I fod yn onest hyd yn oed pe bawn i'n mynd i gael fy erlyn fe fyddwn i wedi mynd beth bynnag.

"Er fy mod yn hapus gyda'r modd y gwnaeth yr heddlu ddelio gyda'r holl broses, rwy'n credu y gallai fod wedi bod yn fyrrach."

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Disgrifiodd Mr Owen ei ddiweddar wraig fel menyw "benderfynnol"

Dirywio

Roedd Mrs Owen, 54, yn gweithio yn gofalu am bobl gyda chlefyd Alzheimer's.

Cafodd wybod fod ganddi barlys ymledol yn 2004, a llwyddodd i fyw bywyd llawn cyn i'w chyflwr ddirywio.

Disgrifiodd Mr Owen ei wraig fel person penderfynnol oedd eisoes wedi dweud na fyddai am fyw gyda chyflwr oedd yn ei llesgáu.

"I mi roedd hi'n anodd oherwydd roeddwn i'n gwybod beth oedd yn ei disgwyl, a doedd dim modd ennill mewn sefyllfa felly," meddai Mr Owen.

"Pe bawn i heb fynd gyda hi, fe fyddai wedi mynd ar ei phen ei hun. Roed hi'n fenyw benderfynnol iawn."

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu'r Gogledd: "Gallwn gadarnhau bod Hedlu'r Gogledd wedi ymchwilio i'r mater ac wediei gyfeirio at Wasanaeth Erlyn y Goron.

"Maen nhw wedi adolygu'r ffeil, ac wedi dod i'r casgliad na fydd gweithredu pellach ar y mater."