Elusen yn rhybuddio y gall hylif atal rhew ladd cathod

  • Cyhoeddwyd

Dywed yr RSPCA y gallai rhywun fod yn gwenwyno cathod yn fwriadol gyda hylif gwrthrewydd yn y Coed-duon, sir Caerffili.

Dywed yr elusen bod o leiaf dwy gath wedi marw yn y dref yn ystod y mis.

Mae'r RSPCA yn rhybuddio y gallai pwy bynnag sy'n gyfrifol gael eu carcharu.

Mewn un achos cafodd cath gwryw sinsir ei gludo at filfeddyg yn ardal Fairview o'r dref.

Dangosodd profion fod gwenwyn hylif gwrthrewydd yn bresennol.

Mae'r elusen yn rhybuddio perchnogion cathod i fod yn wyliadwrus.

"Er nad oes 'na dystiolaeth fel gweddillion bwyd wedi ei wenwyno, mae'r perchennog yn credu bod y gwenwyno yn digwydd yn yr ardal leol gan nad oedd y gath yn crwydro'n bell," meddai llefarydd.

"Mae 'na adroddiadau bod cathod eraill wedi marw o dan amgylchiadau amheus yn yr ardal yn ystod y flwyddyn."

Mae hylif gwrthrewydd yn hynod beryglus i gathod ac fe allai mymryn lleia' achosi methiant aren.

Dywed yr RSPCA os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda llinell wybodaeth a chyfrinachol ar 0300 1234999.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol