Gwrthdrawiad: Ail drasiedi teulu

  • Cyhoeddwyd
Carys WrightFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carys Wright yn 21 oed

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi enw'r fenyw fu farw mewn gwrthdrawiad nos Lun.

Roedd Carys Wright, 21 oed, yn teithio mewn car Peugeot 106 fu mewn gwrthdrawiad gyda char Renault Laguna ar ffordd y B5105 ger Brymbo.

Cafodd y dyn oedd yn gyrru'r Peugeot ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol er y gred yw nad yw ei fywyd mewn perygl.

Fe ddaeth i'r amlwg fod y farwolaeth yn ail drasiedi i'r teulu o fewn blwyddyn a hanner.

Un mis ar bymtheg yn ôl bu farw efaill Carys, Amy, pan neidiodd 120 troedfedd o draphont ddŵr Pontcysyllte ger Llangollen.

Yn y cwest i'w marwolaeth ym mis Ionawr y llynedd cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad.

Dywedodd teulu Carys ei bod hi'n "fam ffantastig" i fabi 11-mis oed, Noah, yn bartner Adam Hind, yn ferch Michelle ac Ian ac yn wyres David, Eileen, Mary ac Errol.

"Bydd colled fawr ar ei hôl ac ni fyddwn yn ei hanghofio."

'Llawn bywyd'

Roedd y ddwy chwaer yn ddisgyblion yn Ysgol y Grango yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam.

Dywedodd y brifathrawes gynorthwyol, Kate Williams: "Fel ei chwaer, Amy, roedd Carys yn llawn bywyd a chanddi synnwyr hiwmor hyfryd.

"Roedd Carys yn ymnwneud â phob agwedd ar yr ysgol, yn enwedig y côr, ac roedd ganddi lawer o ffrindiau.

"Yn sicr, roedd y ddwy chwaer yn agos iawn."

Dywedodd fod y staff, disgyblion a llywodraethwyr yn cydymdeimlo'n fawr â'r teulu.

Un mis ar bymtheg yn ôl bu farw efaill Carys, Amy, pan neidiodd 120 troedfedd o draphont ddŵr Pontcysyllte ger Llangollen.

Yn y cwest i'w marwolaeth ym mis Ionawr y llynedd cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad.