Côr newydd i angladdau yn unig

Cor Threnody yn ymarfer Image copyright Other
Image caption Côr Threnody yn ymarfer

Mae côr arbennig wedi cael ei ffurfio ym Mangor fydd yn canu mewn angladdau yn unig.

Y gweinydd angladdau, Tim Clark, sydd wedi dod a'r 16 canwr at ei gilydd i ffurfio Threnody.

Mae'r tueddiad i chwarae cerddoriaeth pop mewn angladdau wedi tyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda My Way gan Frank Sinatra ymhlith y mwyaf poblogaidd.

Ond yn ôl Mr Clark, mae yna alwad cynyddol am gantorion hefyd, yn enwedig i ganu emynau poblogaidd megis Calon Lân.

Ystyr Threnody yw cân neu gerdd galar a daw'r aelodau o Gôr Cymunedol Bangor. Bydd y côr yn perfformio mewn angladdau seciwlar, yn ogystal â rhai gyda naws ysbrydol.

Traddodiad

"Y person yn unig yw canolbwynt angladd secwlar," eglurodd Mr Clark o Fiwmares a gafodd ei hyfforddi i gynnal angladdau gan Gymdeithas Dyneiddiaeth Brydain.

"Nid oes yna fformat ffurfiol a'u bywyd nhw sydd wrth galon y gwasanaeth.

"Mae nifer o angladdau o'r fath mewn amlosgfa lle nad oes traddodiad o ganu corawl. Ein nod ni yw newid hynny, ac annog pobl i ymuno â ni mewn cân.

"Yn fwy aml rŵan mae pobl eisiau clywed canu, yn ogystal â cherddoriaeth wedi ei recordio."

Mae repertoire Threnody yn cynnwys ffefrynnau megis Calon Lân ac Ar Hyd y Nos.

Dywedodd y cantorion Pauline Down a Colin Douglas, sydd wedi cynorthwyo hyfforddi'r grŵp: "Yr hyn sy'n bwysig o'n safbwynt ni yw nid y gwahaniaethau rhwng credoau pobl, ond eu hangen cyffredinol a dynol i alaru'r un sydd wedi marw, ac i ddathlu ei bywydau."

Mae'r côr eisoes wedi ymarfer yn amlosgfa Bangor a Bae Colwyn. Maent yn hapus i berfformio am ddim, er rhaid talu costau teithio.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.