Teulu gwraig 67 oed yn dweud ei bod hi'n 'fam gariadus'

  • Cyhoeddwyd
Irene LawlessFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Irene Lawless yn byw ar ei phen ei hun yn Llanllwni

Wrth i'r heddlu barhau i ymchwilio i lofruddiaeth gwraig 67 oed yn Sir Gaerfyrddin, mae ei theulu wedi rhoi teyrnged iddi.

Mae ei marwolaeth wedi ysgwyd y gymuned glòs.

Daethpwyd o hyd i Irene Lawless yn farw yn ei chartref ar stad Bryndulais yn Llanllwni brynhawn Llun.

Mae tri o ddynion wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'i marwolaeth.

Dywedodd yr heddlu fod dyn 26 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio a'r ddau arall, un yn 20 a'r llall yn 30 oed, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Mae pobl leol wedi dweud bod Ms Lawless yn "hoffus ac yn annibynnol".

'Mam gariadus'

Dywedodd ei theulu eu bod yn gofyn i bobl leol helpu'r heddlu.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu ar Stad Bryndulais yn Llanllwni wedi marwolaeth irene Lawless

Dywedodd ei mab Jason ei bod yn "fam a mam-gu gariadus" a'i bod hi'n "hoff o arddio, anifeiliaid a'i lluniau."

Ychwanegodd ei brawd hi, Phil, taw hi oedd "halen y ddaear a chwaer arbennig."

Dymunodd i'r teulu gael amser i alaru.

Roedd Ms Lawless wedi bod yn byw yno am tua 20 mlynedd.

Mae plismyn arbenigol wedi bod yn cysuro a chefnogi'r teulu ond does dim manylion eto sut na pham y cafodd Ms Lawless ei llofruddio.

Mae plismyn wedi bod yn holi o ddrws i ddrws.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu yn lleol ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol