BBC Cymru Fyw

Teulu gwraig 67 oed yn dweud ei bod hi'n 'fam gariadus'

Published
image copyrightOther
image captionRoedd Irene Lawless yn byw ar ei phen ei hun yn Llanllwni

Wrth i'r heddlu barhau i ymchwilio i lofruddiaeth gwraig 67 oed yn Sir Gaerfyrddin, mae ei theulu wedi rhoi teyrnged iddi.

Mae ei marwolaeth wedi ysgwyd y gymuned glòs.

Daethpwyd o hyd i Irene Lawless yn farw yn ei chartref ar stad Bryndulais yn Llanllwni brynhawn Llun.

Mae tri o ddynion wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'i marwolaeth.

Dywedodd yr heddlu fod dyn 26 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio a'r ddau arall, un yn 20 a'r llall yn 30 oed, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Mae pobl leol wedi dweud bod Ms Lawless yn "hoffus ac yn annibynnol".

'Mam gariadus'

Dywedodd ei theulu eu bod yn gofyn i bobl leol helpu'r heddlu.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionYr heddlu ar Stad Bryndulais yn Llanllwni wedi marwolaeth irene Lawless

Dywedodd ei mab Jason ei bod yn "fam a mam-gu gariadus" a'i bod hi'n "hoff o arddio, anifeiliaid a'i lluniau."

Ychwanegodd ei brawd hi, Phil, taw hi oedd "halen y ddaear a chwaer arbennig."

Dymunodd i'r teulu gael amser i alaru.

Roedd Ms Lawless wedi bod yn byw yno am tua 20 mlynedd.

Mae plismyn arbenigol wedi bod yn cysuro a chefnogi'r teulu ond does dim manylion eto sut na pham y cafodd Ms Lawless ei llofruddio.

Mae plismyn wedi bod yn holi o ddrws i ddrws.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu yn lleol ar 101.

Straeon perthnasol

  • Yr heddlu yn parhau i ymchwilio i lofruddiaeth gwraig 67 oed