Fferm wynt: Galwad i atal gwaith

  • Cyhoeddwyd
Mynydd y BetwsFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 15 o dyrbinau yn cael eu codi

Mae dyn sy'n byw gerllaw safle fferm wynt arfaethedig yn dweud fod galwadau i warchod tirlun Neolithig yn cael eu hanwybyddu.

Dywedodd Geoff Moore bod rhes o gerrig gafodd eu darganfod yn ddiweddar ar Fynydd y Betws mor bwysig i Gymru ag yw Côr y Cewri i Loegr.

Mae'r cwmni o Iwerddon, ESB, yn bwriadu codi 15 o dyrbinau gwynt ar dir comin ar Fynydd y Betws ger Cwmgors.

Bydd y fferm wynt yn gallu cynhyrchu digon o ynni ar gyfer tua 23,000 o gartrefi, ond mae nifer o drigolion lleol wedi gwrthwynebu'r datblygiad oherwydd pryderon am ddifrod gan lorïau trwm ar y safle ac ar hyd ffyrdd lleol.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeoleg Dyfed yn monitro'r datblygiad ar ran Cyngor Sir Gâr, ac maen nhw'n dweud bod y datblygwr wedi cytuno i gyfres o fesurau er mwyn gwarchod diddordebau archeolegol.

Maen nhw'n dweud mai dim ond 5 metr o'r rhes 200m fydd yn cael eu dinistrio.

Ond mae Mr Moore, sydd wedi bod yn cadw golwg ddyddiol ar y safle, yn amau'r datganiadau, ac wedi galw am atal y gwaith tan y bydd ymchwil llawn yn cael ei wneud i'r cerrig Neolithig.