BBC Cymru Fyw

Fferm wynt: Galwad i atal gwaith

Published
image copyrightbbc
image captionBydd 15 o dyrbinau yn cael eu codi
Mae dyn sy'n byw gerllaw safle fferm wynt arfaethedig yn dweud fod galwadau i warchod tirlun Neolithig yn cael eu hanwybyddu.
Dywedodd Geoff Moore bod rhes o gerrig gafodd eu darganfod yn ddiweddar ar Fynydd y Betws mor bwysig i Gymru ag yw Côr y Cewri i Loegr.
Mae'r cwmni o Iwerddon, ESB, yn bwriadu codi 15 o dyrbinau gwynt ar dir comin ar Fynydd y Betws ger Cwmgors.
Bydd y fferm wynt yn gallu cynhyrchu digon o ynni ar gyfer tua 23,000 o gartrefi, ond mae nifer o drigolion lleol wedi gwrthwynebu'r datblygiad oherwydd pryderon am ddifrod gan lorïau trwm ar y safle ac ar hyd ffyrdd lleol.
Mae Ymddiriedolaeth Archaeoleg Dyfed yn monitro'r datblygiad ar ran Cyngor Sir Gâr, ac maen nhw'n dweud bod y datblygwr wedi cytuno i gyfres o fesurau er mwyn gwarchod diddordebau archeolegol.
Maen nhw'n dweud mai dim ond 5 metr o'r rhes 200m fydd yn cael eu dinistrio.
Ond mae Mr Moore, sydd wedi bod yn cadw golwg ddyddiol ar y safle, yn amau'r datganiadau, ac wedi galw am atal y gwaith tan y bydd ymchwil llawn yn cael ei wneud i'r cerrig Neolithig.

Straeon perthnasol

  • Fferm wynt yn achosi pryder i drigolion Cwmgors

  • Pryder wrth godi fferm wynt newydd