Ysgol gostiodd £5m yn agor yn Rhosymedre

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Rhosymedre yn ystod y cyfnod adeiladuFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yn yr ysgol mae lle i 210 o ddisgyblion

Mae ysgol gynradd gostiodd £5 miliwn wedi cael ei hagor yn Wrecsam.

Ysgol Rhosymedre sy'n cymryd lle hen ysgol gynradd ac ysgol y babanod ar y safle.

Y contractwyr Watkin Jones gododd yr ysgol lle mae digon o le i 210 o ddisgyblion.

Mae'r ysgol newydd ar ffurf U ac yn dilyn Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu.

Elfennau ecolegol

Y Gwir Barchedig John S Davies, oedd yn arfer bod yn Esgob Llanelwy, agorodd yr ysgol ddydd Gwener.

Mae'n cynnwys paneli solar ar gyfer system ddŵr poeth y gegin a'r toiledau ac o dan y lloriau mae uned pwmp gwres.

Yn yr ysgol mae trefn rheoli golau er mwyn gwneud yn fawr o olau dydd naturiol.

Ymysg yr elfennau ecolegol ar y safle mae pwll newydd i ddenu bywyd gwyllt a blychau adar ac ystlumod.

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Liz Edwards: "Mae hwn yn ddiwrnod mawr i'r ysgol ac rwyf yn falch o groesawu cynifer o bobl yma i'w rannu gyda ni.

'Dyfodol disglair'

"Mae'r rhieni, y llywodraethwyr, y staff a'r disgyblion i gyd wrth eu bodd â'r ysgol newydd ac rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair mewn ysgol sy'n darparu gwell amgylchedd dysgu i bawb."

Dywedodd John Davies, Pennaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Wrecsam: "Mae'n hanfodol fod ein pobl ifanc yn cael eu dysgu mewn amgylchedd sy'n eu datblygu i'w llawn botensial."

Yn Llai mae estyniad £4.5 miliwn i'r dosbarth babanod a chyn-ysgol ar y gweill ac ailwampio'r ysgol iau.

Dylai'r cynllun gael ei orffen ym mis Medi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol