BBC Cymru Fyw

Ysgol gostiodd £5m yn agor yn Rhosymedre

Published
image copyrightOther
image captionYn yr ysgol mae lle i 210 o ddisgyblion
Mae ysgol gynradd gostiodd £5 miliwn wedi cael ei hagor yn Wrecsam.
Ysgol Rhosymedre sy'n cymryd lle hen ysgol gynradd ac ysgol y babanod ar y safle.
Y contractwyr Watkin Jones gododd yr ysgol lle mae digon o le i 210 o ddisgyblion.
Mae'r ysgol newydd ar ffurf U ac yn dilyn Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu.

Elfennau ecolegol

Y Gwir Barchedig John S Davies, oedd yn arfer bod yn Esgob Llanelwy, agorodd yr ysgol ddydd Gwener.
Mae'n cynnwys paneli solar ar gyfer system ddŵr poeth y gegin a'r toiledau ac o dan y lloriau mae uned pwmp gwres.
Yn yr ysgol mae trefn rheoli golau er mwyn gwneud yn fawr o olau dydd naturiol.
Ymysg yr elfennau ecolegol ar y safle mae pwll newydd i ddenu bywyd gwyllt a blychau adar ac ystlumod.
Dywedodd pennaeth yr ysgol, Liz Edwards: "Mae hwn yn ddiwrnod mawr i'r ysgol ac rwyf yn falch o groesawu cynifer o bobl yma i'w rannu gyda ni.

'Dyfodol disglair'

"Mae'r rhieni, y llywodraethwyr, y staff a'r disgyblion i gyd wrth eu bodd â'r ysgol newydd ac rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair mewn ysgol sy'n darparu gwell amgylchedd dysgu i bawb."
Dywedodd John Davies, Pennaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Wrecsam: "Mae'n hanfodol fod ein pobl ifanc yn cael eu dysgu mewn amgylchedd sy'n eu datblygu i'w llawn botensial."
Yn Llai mae estyniad £4.5 miliwn i'r dosbarth babanod a chyn-ysgol ar y gweill ac ailwampio'r ysgol iau.
Dylai'r cynllun gael ei orffen ym mis Medi.

Straeon perthnasol

  • Cynghorwyr o blaid cau uned awtistiaeth