'Gwybod dim am 400,000 o ddelweddau anweddus'

Cyhoeddwyd
Jeffrey Gravell a Helen GriffithsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jeffrey Gravell a Helen Griffiths yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Mae rheolwr cyfrifiaduron ysgol yn Llanelli wedi dweud wrth lys nad oedd yn gwybod dim am bron i 400,000 delwedd anweddus o blant ar gyfrifiaduron yn ei gartref.

Mae Jeffrey Gravell, 53 oed o Borth Tywyn, yn gwadu cyhuddiadau'n ymwneud â'r delweddau a hefyd gyhuddiadau o ddwyn offer cyfrifiadurol.

Mae'r barnwr wedi gollwng cyhuddiad o drafod eiddo oedd wedi ei ddwyn yn erbyn partner Mr Gravell, Helen Griffiths, 43 oed.

Mae hithau hefyd yn gwadu cyhuddiad o ddwyn.

Yn 2010 daeth yr heddlu o hyd i'r delweddau wrth archwilio cyfrifiaduron yng nghartref Mr Gravell oedd yn gweithio yn Ysgol Coedcae, Llanelli.

Lluniau a fideos

Dywedodd Mr Gravell wrth y rheithgor ei fod yn aml yn mynd ag offer adref o'r ysgol i'w trwsio, ac y gallai'r delweddau fod ar y cyfrifiaduron heb yn wybod iddo.

Ond mae cyn fwrsar yr ysgol, Alan Williams, wedi dweud wrth y llys nad oedd erioed wedi rhoi caniatad i Mr Gravell fynd â chyfrifiaduron adref.

Dywedodd Mr Gravell wrth y rheithgor nad oedd ganddo unrhyw ddiddordeb mewn pornograffi plant a bod ganddo glefyd croen oedd yn gwneud cyfathrach rywiol yn boenus.

Dywedodd ei fod yn trwsio cyfrifiaduron heb edych ar y delweddau a'r ffeiliau oedd arnynt am fod y Ddeddf Diogelu Data, meddai, yn ei rwystro rhag gwneud hynny.

Daeth yr heddlu o hyd i 391,000 o luniau a fideos ar y cyfrifiaduron.

Roedd 371,000 yn y categori lleiaf difrifol, dros 6,000 yng nghategorïau dau, tri a phedwar, a thros 715 yn y categori mwyaf difrifol.

Mae amddiffyniad Mr Gravell yn honni nad oedd ganddo unrhyw wybodaeth am y delweddau a'u bod wedi dod o rwydwaith yr ysgol.

Mae'r achos yn parhau.