Cofio 'dyn ifanc disglair'

  • Cyhoeddwyd
Ben MuskettFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dylanwad aruthrol: Ben Muskett

Bydd athro ifanc gafodd ei ladd mewn damwain car flwyddyn yn ôl yn cael ei gofio mewn cyngerdd arbennig.

Bu farw Ben Muskett, 25 oed, mewn damwain ar yr A470 ger Ganllwyd, Dolgellau, ym mis Ionawr 2011.

O Fethesda'n wreiddiol, roedd yn Bennaeth Cerdd Ysgol Uwchradd Llanidloes ac yn Diwtor Piano yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, Caernarfon.

Er mai dim ond am ychydig flynyddoedd yn unig yr oedd yn athro, roedd ei ddylanwad yn aruthrol ac mae ei farwolaeth yn cael ei hystyried yn golled enfawr i fywyd diwylliannol Cymru.

Roedd gan ei gyd-weithwyr a'i ddisgyblion gymaint o feddwl ohono nes iddyn nhw benderfynu cynnal cyngerdd a sefydlu cronfa er cof amdano i helpu pianyddion ifanc.

"Roedd Ben yn seren wib ac yn dân gwyllt cerddorol," meddai Sioned Webb, tiwtor piano yn y ganolfan gerdd.

'Arian byw'

"Er bod hwn yn mynd i fod yn achlysur anodd iawn, 'fyddwn i ddim wedi peidio â pherfformio yn y cyngerdd am bris yn y byd.

"Dowch i ni i gyd gofio'r dyn ifanc disglair yma drwy ddathlu ei gyfraniad gyda'r union gelfyddyd oedd yn rhedeg drwyddo fel arian byw."

Bydd Cyngerdd Ben nos Wener, Chwefror 3, am 7.30pm yn Theatr Galeri, Caernarfon.

Ymysg yr artistiaid y mae'r pianydd, Iwan Llewelyn-Jones, Elinor Bennett a Rhiannon Mathias (deuawd telyn a ffliwt) a Glian Llwyd a Sioned Webb (deuawd piano).

Uchafbwynt y noson fydd perfformiad o Requiem Fauré gan Gôr Siambr y Ganolfan dan arweiniad Jenny Pearson.

"Roedd Ben yn ysbrydoliaeth i bawb yng Nghanolfan Gerdd William Mathias," meddai Elinor Bennett.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y cyngerdd yn Galeri Caernarfon

"Mae colled enfawr ar ei ôl ond mae'n ddyletswydd arnon ni sicrhau bod ei ddylanwad a'i ysbryd yn parhau er lles cerddoriaeth yng Nghymru".

Bydd elw'r noson yn mynd tuag at Gronfa CGWM er Cof am Ben er mwyn helpu pianyddion ifanc yn y gogledd a'r canolbarth.

Yn ôl Meinir Llwyd Jones, cyfarwyddwr y ganolfan gerdd William Mathias, fe fydd hi'n "noson arbennig ac emosiynol iawn".

"Mi fydd gallu cynnig cymorth i bianyddion ifanc drwy'r gronfa yn ffordd deilwng o gofio Ben."

Mae tocynnau ar gyfer Cyngerdd Ben ar werth yn Galeri, Caernarfon, ar 01286 685222.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol