Siroedd: 'Y gallu i ddygymod'

Tablau yn dangos pa siroedd fyddai'n delio orau - a pha rai fyddai'n diodde fwya - pe bai'r amgylchiadau economaidd yn parhau i fod yn anodd, a chymhariaeth gyda'r tablau yn 2010.

Tabl 1: Busnes
Safle Sir Newid
1 Bro Morgannwg 8
2 Sir Fynwy -1
3 Caerdydd 0
4 Sir y Fflint 9
5 Conwy 0
6 Casnewydd 1
7 Powys -5
8 Sir Gaerfyrddin 4
9 Wrecsam 7
10 Rhondda Cynon Taf 7
11 Pen-y-bont ar Ogwr 3
12 Sir Benfro -8
13 Sir Ddinbych -3
14 Abertawe 1
15 Caerffili 4
16 Gwynedd -10
17 Ceredigion -6
18 Torfaen 0
19 Ynys Môn -11
20 Castell-nedd Port Talbot 0
21 Blaenau Gwent 0
22 Merthyr Tudful 0
Tabl 2: Cymuned
Safle Sir Newid
1 Powys 0
2 Ceredigion 0
3 Sir Fynwy 0
4 Sir Benfro 2
5 Sir Gaerfyrddin 0
6 Gwynedd -2
7 Sir y Fflint 1
8 Conwy 3
9 Ynys Môn -2
10 Bro Morgannwg -1
11 Sir Ddinbych -1
12 Wrecsam 1
13 Castell-nedd Port Talbot 3
14 Torfaen -2
15 Pen-bont ar Ogwr -1
16 Caerffili -1
17 Abertawe 1
18 Rhondda Cynon Taf -1
19 Casnewydd 0
20 Caerdydd 0
21 Blaenau Gwent 0
22 Merthyr Tydfil 0
Tabl 3: Pobl
Safle Sir Newid
1 Caerdydd 2
2 Bro Morgannwg 0
3 Sir Fynwy -2
4 Sir y Fflint 0
5 Pen-y-bont ar Ogwr 0
6 Powys 11
7 Wrecsam -1
8 Ceredigion 1
9 Abertawe 3
10 Casnewydd -2
11 Sir Ddinbych -4
12 Sir Gaerfyrddin 8
13 Conwy -2
14 Caerffili 2
15 Rhondda Cynon Taf 4
16 Gwynedd -6
17 Ynys Môn 1
18 Torfaen -5
19 Castell-nedd Port Talbot -4
20 Sir Benfro -6
21 Merthyr Tudful 0
22 Blaenau Gwent 0
Tabl 4: Lle
Safle Sir Newid
1 Bro Morgannwg 1
2 Sir y Fflint 3
3 Ceredigion -2
4 Sir Fynwy 0
5 Powys -2
6 Sir Gaerfyrddin 1
7 Casnewydd 8
8 Gwynedd 0
9 Conwy 0
10 Sir Benfro -4
11 Castell-nedd Port Talbot 2
12 Pen-y-bont ar ogwr -1
13 Abertawe 1
14 Rhondda Cynon Taf 4
15 Torfaen 4
16 Wrecsam 0
17 Caerdydd -7
18 Ynys Môn -6
19 Merthyr Tudful 2
20 Sir Ddinbych -3
21 Caerffili -1
22 Blaenau Gwent 0